Show simple item record

Computational Modelling of Piston Ring Dynamics

dc.contributor.advisorNovotný, Pavelcs
dc.contributor.authorDlugoš, Jozefcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:51:00Z
dc.date.available2018-10-21T16:51:00Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationDLUGOŠ, J. Výpočtové modelování dynamiky pístního kroužku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72223cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32559
dc.description.abstractPístní kroužky jsou instalovány do pístu a vložky válce, která nemá dokonale kruhový tvar v důsledku výrobních tolerancí a vnejšího zatížení jako například utažení šroubů hlavy motoru. Jestli se kroužek není schopen přizpůsobit těmto deformacím, nastane lokální ztráta kontaktu a následně zvýšený profuk spalin a spotřeba oleje. Současné 2D výpočtové metody nedokáží implementovat tyto efekty – více komplexní model je nevyhnutelný. Předkládaná diplomová práce je zaměřená na vývoj 3D poddajného modelu pístního kroužku schopného zachytit lokální deformace. Ten je založený na Timoshenkové teorii prutů v kooperaci s MBS softwarem Adams. Model je následně porovnaný se softwarem ANSYS využívající metodu konečných prvků. Ověřený model pístního kroužku je vložený do sestavy píst/vložka válce a jsou provedeny základní simulace. Nakonec jsou navrhnuty další zlepšení.cs
dc.description.abstractPiston rings are installed in the piston and cylinder wall, which does not have a perfect round shape due to machining tolerances or external loads e.g. head bolts tightening. If the ring cannot follow these deformations, a localized lack of contact will occur and consequently an increase in the engine blow-by and lubricant oil consumption. Current 2D computational methods can not implement such effects – more complex model is necessary. The presented master’s thesis is focused on the developement of a flexible 3D piston ring model able to capture local deformations. It is based on the Timoshenko beam theory in cooperation with MBS software Adams. Model is then compared with FEM using software ANSYS. The validated piston ring model is assembled into the piston/cylinder liner and very basic simulations are run. Finally, future improvements are suggested.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsada pístních kroužkůcs
dc.subjectprutová teorie podle Timoshenkacs
dc.subjectmulti-body systémcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectmechanické ztrátycs
dc.subjectpiston ring packen
dc.subjectTimoshenko beam theoryen
dc.subjectmultibody systemen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectmechanical lossen
dc.titleVýpočtové modelování dynamiky pístního kroužkucs
dc.title.alternativeComputational Modelling of Piston Ring Dynamicsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-23-07:39:34cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72223en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:20:10en
sync.item.modts2019.05.18 04:39:33en
dc.contributor.refereeRaffai, Petercs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record