Show simple item record

Control of industrial robot drives by KEBA systems

dc.contributor.advisorKubela, Tomášcs
dc.contributor.authorOpluštil, Alešcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:22Z
dc.date.available2019-06-18cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationOPLUŠTIL, A. Řízení pohonů průmyslového robotu pomocí systémů KEBA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72501cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32563
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaobírá posouzením vhodnosti použití originálních pohonů na starším průmyslovém robotu KUKA KR 15/2 s novým řídicím systémem od společnosti KEBA. Z řídicí skříně KR C1 je původní řídicí systém odebrán a nahrazen systémem KeMotion, který je v této práci kompletně popsán. K posouzení je nutné zvolit vhodný způsob propojení mezi motory robotu a řídicím systémem KeMotion a toto propojení prakticky realizovat. Na základě komunikace motorů s řídicím systémem byly tyto motory posouzené jako vhodné. Dále je zde část věnovaná popisu řídicího softwaru včetně jeho implementace k danému robotu KUKA a tvorbě vizualizačního modelu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the evaluation of the use of original drive on the older industrial robot KUKA KR 15/2 with a new control system from KEBA. An original control system is removed from robot controller KR C1 and replaced by KeMotion system, which is in this thesis completely described. It is necessary to choose an appropriate way of connection between electric drives of industrial robot and KeMotion control system and finally realize it by practical way. Based on communication with the control system, these engines had been assessed as appropriate. There is also a section created to the description of the control software and its implementation on KUKA robot and to creating of visualization of model.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectŘídicí systémcs
dc.subjectprůmyslový robotcs
dc.subjectrobotcs
dc.subjectPLCcs
dc.subjectvýměna řídicího systémucs
dc.subjectThe control systemen
dc.subjectindustrial roboten
dc.subjectroboten
dc.subjectPLCen
dc.subjectexchange control systemen
dc.titleŘízení pohonů průmyslového robotu pomocí systémů KEBAcs
dc.title.alternativeControl of industrial robot drives by KEBA systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-25-08:51:06cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72501en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:20:53en
sync.item.modts2020.03.30 22:45:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePochylý, Alešcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) Ing. Ladislav Kárník, CSc. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Vladimír Dokoupil, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record