Show simple item record

Analysis of errors in the manufacturing process and their elimination

dc.contributor.advisorKoška, Petrcs
dc.contributor.authorSlabyhoudek, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:23Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:23Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSLABYHOUDEK, J. Analýza chyb ve výrobním procesu a jejich odstraňování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other74329cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32580
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou montážních linek a návrhem na zlepšení jednotlivých montážních procesů s cílem dosáhnout co nejnižšího počtu neshodných výrobků. Skládá se ze 4 částí – první část této práce se zabývá obecnými informacemi o metodách řízení kvality, které jsou při návrhu na zlepšení aktivně využívány. Druhá část se věnuje analýze montážních linek v podniku s ohledem na finanční hodnotu neshodných výrobků, které jsou na dané lince odepisovány. Na základě výsledků se stanovuje nejkritičtější linka, která je následně podrobena důkladnému zkoumání. Třetí část se zaměřuje na zvolenou nejkritičtější linku, probíhá zde podrobný rozbor neshodných výrobků a stanovují se zde klíčové příčiny vzniku vady. Na základě získaných informací se provádí návrh na zlepšení a jeho aplikace na dané montážní lince. Čtvrtá část se zaobírá stručným shrnutím všech aplikovaných návrhů na zlepšení a vyhodnocením jejich efektivnosti.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the analysis of assembly lines and improve of individual assembly processes to achieve the minimum number of discordant products . It consists of four parts - the first part of this labour deals with general information about the methods of quality control , which are beeing designed to improve actively used . The second part is devoted to the analysis of assembly lines in the company with regard to the financial value of discordant products that are on the line depreciated. Based on the results of determining the most critical line, which is then subjected to a thorough investigation. The third section focuses on selected critical line, you can find here a detailed analysis of discordant products and here is beeing established the root, that causes defects . Based on the information is beeing designed improvement and its application to the assembly line. The fourth section deals with a brief summary of all applicable suggestions for improvement and evaluation of their effectiveness.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKvalitacs
dc.subjectjakostcs
dc.subjectQRQCcs
dc.subjectG8Dcs
dc.subjectbrainstormingcs
dc.subjectIshikawův diagram.cs
dc.subjectQualityen
dc.subjectQRQCen
dc.subjectG8Den
dc.subjectbrainstormingen
dc.subjectIshikawa diagram.en
dc.titleAnalýza chyb ve výrobním procesu a jejich odstraňovánícs
dc.title.alternativeAnalysis of errors in the manufacturing process and their eliminationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-24-12:13:57cs
thesis.disciplineKvalita, spolehlivost a bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid74329en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:55:59en
sync.item.modts2020.04.01 02:56:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFiala, Aloiscs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Dušan Maga, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record