Show simple item record

PENB Impact on the Price of Real Estate

dc.contributor.advisorPertl, Marekcs
dc.contributor.authorLukeš, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:37:59Z
dc.date.available2019-04-03T21:37:59Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationLUKEŠ, M. Vliv PENB na cenu nemovitosti. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other70420cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32617
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá dnes aktuálními tématy, jako je problematika oceňování nemovitostí a energetická náročnost budov. Obsahově je rozdělena na část teoretickou, kde nejdříve obecně a poté konkrétně pohlíží na danou problematiku, a část praktickou, která obsahuje výpočty pro stanovení ceny vybraného rodinného domu metodou přímého porovnání a nákladovou metodou podle vyhlášky. Dále stanovuje energetickou náročnost rodinného domu v současném stavu a po provedení zateplení. Orientačně také hodnotí návratnost provedené investice z pohledu investora. Cílem této práce je posouzení, v jakém rozsahu dojde k nárůstu ceny rodinného domu vlivem provedení zateplení.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with current topics of today, such as the issue of valuation of real estate and energy performance of buildings. The content is divided into a theoretical part where the first general and then specifically looks at the issue, and the practical part, which contains the calculations for determining the price of the selected house by direct comparison and cost methods by decree. It also specifies the energy performance of the house in its current state, and after the thermal insulation. Orientation also the return on the investments made from the perspective of the investor. The aim of this study is to assess the extent to which there is an increase in the price of a house due to the thermal insulation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRodinný důmcs
dc.subjectoceňovánícs
dc.subjectzateplenícs
dc.subjectenergetická náročnostcs
dc.subjectprůkaz energetické náročnosti budovycs
dc.subjectinvestor.cs
dc.subjectDetached houseen
dc.subjectappreciateen
dc.subjectinsulationen
dc.subjectenergy intensityen
dc.subjectenergy performance certificate of the buildingen
dc.subjectinvestor.en
dc.titleVliv PENB na cenu nemovitosti.cs
dc.title.alternativePENB Impact on the Price of Real Estateen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-06-30-09:20:54cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70420en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:47:17en
sync.item.modts2019.05.18 10:24:53en
dc.contributor.refereeLorencová, Mariecs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record