Show simple item record

Development of Competitiveness of Company

dc.contributor.advisorZich, Robertcs
dc.contributor.authorKalužík, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:28:27Z
dc.date.available2019-05-17T01:28:27Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKALUŽÍK, J. Posilování konkurenceschopnosti firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other64910cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32648
dc.description.abstractTato práce se věnuje návrhu opatření, která povedou k posílení konkurenceschopnosti společnosti. Základem části této práce nazvané Teoretická východiska práce je objasnění pojmů týkajících se strategického řízení a konkurenceschopnosti, kterými jsou především používané technologie, analýzy, charakteristiky prostředí maloobchodu s IT, současných trendů a vývoje, ale také stručná analýza firmy. Další část čerpá z teoretických poznatků z předchozí části a věnuje se analýze řešeného problému. Dále pak následuje samotný návrh řešení a změn spojený se zhodnocením celého projektu a stručnou kalkulací nákladů.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with development of competitiveness of company. The basis of part called Theoretical basis of thesis deals with terms related with information systems which are mainly: used technology and analysis, characteristics of IT retail, current trends and development as well as brief characteristics of the company. The next part draws from theoretical findings of previous section and deals with analysis of the solved issues. The following part is devoted to proposal for solution connected with project evaluation and also with the brief cost calculation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKonkurencecs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjectkonkurenční výhodacs
dc.subjecthodnota pro zákazníkacs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectCompetitionen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectcustomer valueen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectqualityen
dc.titlePosilování konkurenceschopnosti firmycs
dc.title.alternativeDevelopment of Competitiveness of Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-25-09:08:56cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64910en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:30:52en
sync.item.modts2020.03.30 15:28:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHaltufová, Veronikacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta – odpovězeno Prof. Svoboda: V čem jsou přednosti elektronického obchodování? - odpovězeno Ing. Křížová: Uveďte vyhodnocení investic? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record