Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFiedler, Jancs
dc.contributor.authorMazák, Tomášcs
dc.date.accessioned2014-12-19T09:07:22Z
dc.date.available2014-12-19T09:07:22Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMAZÁK, T. SAKO Brno - vyvedení tepelného výkonu do CZT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other70443cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32702
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je návrh řešení vývodu tepelného výkonu brněnské spalovny SAKO, a.s. do horkovodu zásobování města teplem. V první řadě je popsána problematika skládkování odpadů společnosti a jejich důsledky na životní prostředí. Dále jsou nastíněny alternativní možnosti využití těchto odpadů, a to především spalování ve spalovnách. V práci je popsána historie vůbec první spalovny v ČR, její následná modernizace pro ekonomičtější i ekologičtější využití odpadů a modernizace čištění spalin. Na tuto část navazuje současný stav spalovny s popisem a parametry jednotlivých technologií. Přínos práce je poté v návrhu úprav zařízení a zapojení pro využití páry na ohřev topné vody a zásobování města Brna teplem v horkovodu. Jedná se především o tepelný výpočet parních ohříváků vody na konci expanze páry a s tím související úpravy lopatkování turbíny. V závěru práce je nastíněn základní ekonomický výpočet a porovnání zisků a investic spojených s touto realizací oproti stavu, který je nyní již projektován. Jedná se o výpočet efektivnosti investice a její návratnosti vlivem nárůstu zisků za prodej el. energie. Tato práce tak slouží pouze jako určitý podklad pro budoucí technické realizace, který nám má nastínit vhodnost této úpravy.cs
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to design a solution thermal power outlet of incinerator in hot water for the supply this town of heat. First and foremost are described problems landfill society and their implications on the environment. Next some alternatives of the waste and the burning in incinerators are described too. The thesis describes the history of the first incineration plant in the Czech Republic and its subsequent upgrading of the economical and environmentally friendly waste recovery and modernization of flue gas cleaning. Contribution of the work is then proposed as amendments to equipment and wiring for use of steam for the conversion heat output into hot water. This is essentially a calculation of steam water heaters at the end of the expansion of the steam and the related adjustments to the turbine blading. At the conclusion outlines the basic economic calculation and comparison of profits and investment associated with this implementation compared to implementation, which is now projected. It is a calculation of investment efficiency and its possible repayment due to higher profits from the sale of energy. This work serves only as a basis work for future technical realization and it outlines the appropriateness of this alteration.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSAKOcs
dc.subjecta.s.cs
dc.subjectkomunální odpadycs
dc.subjectspalovna komunálních odpadůcs
dc.subjectkondenzační turbínacs
dc.subjectvýměníková stanicecs
dc.subjectcentrální zásobování teplemcs
dc.subjectekonomická bilance spalovnycs
dc.subjectSAKOen
dc.subjecta.s.en
dc.subjectmunicipal wasteen
dc.subjectmunicipal waste incineratoren
dc.subjectcondensing turbineen
dc.subjectheat exchange stationen
dc.subjectcentral heat supplyen
dc.subjecteconomic balance incineratoren
dc.titleSAKO Brno - vyvedení tepelného výkonu do CZTcs
dc.title.alternativeSAKO Brno - heat output in CHPen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.extent8.17 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2014-06-24-10:58:39cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70443en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2017.02.24 20:27:41en
sync.item.modts2014.12.04 07:55:55en
dc.contributor.refereeSkála, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam