Show simple item record

Design Study of SCR Parts Placement on Tractor with Stress-strain Analysis of Determined Components

dc.contributor.advisorDundálek, Radimcs
dc.contributor.authorPolnický, Václavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:51:01Z
dc.date.available2018-10-21T16:51:01Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPOLNICKÝ, V. Studie rozmístění dílů SCR systému na traktoru s pevnostní analýzou vybraných komponentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72377cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32737
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá úpravou výfukového systému pro splnění emisních norem Stage IV. Jsou probrány mechanismy vzniku emisních složek a systémy nutné pro jejich snížení. Součástí je analýza umístění komponent systému vstřikování AdBlue. Stěžejní část práce se zabývá konkrétním konstrukčním řešením výfuku obsahující filtr pro zachycení pevných částic, stejně tak jako filtr pro redukci oxidu dusíku. Je provedena pevnostní analýza zahrnující problematiku vibrací, svarů, únavy a živostnosti. Práce je vytvořena pro firmu Zetor Tractors a.s. .cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with the exhaust system able to pass emission restrictions Stage IV. How emissions are produced as well as how could be minimized is described. Analysis of components lay out necessary to AdBlue injection is mentioned. Main part of this paper handle with given design of exhaust system combining diesel particulate filter, as well as filters required to reduce nitrogen oxides. Strength analysis covering vibrations, welds, fatigue and life is concluded. Thesis is made for Zetor Tractors a.s. purposes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDPFcs
dc.subjectSCRcs
dc.subjectAdBluecs
dc.subjectanalýza výfukucs
dc.subjectvibracecs
dc.subjectúnavacs
dc.subjectživotnostcs
dc.subjectDPFen
dc.subjectSCRen
dc.subjectAdBlueen
dc.subjectexhaust analysisen
dc.subjectvibrationsen
dc.subjectfatigueen
dc.subjectlifeen
dc.titleStudie rozmístění dílů SCR systému na traktoru s pevnostní analýzou vybraných komponentůcs
dc.title.alternativeDesign Study of SCR Parts Placement on Tractor with Stress-strain Analysis of Determined Componentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-25-08:18:34cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72377en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:57:25en
sync.item.modts2020.03.31 15:12:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHrdlička, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)cs
but.defenceNejprve student seznámil komisi s výsledky své diplomové práce a následně přistoupil k zodpovězení otázek oponenta. Otázky k diplomové práci: Popište výfukový systém traktoru a funkci jednotlivých komponent.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record