Show simple item record

Study on dependency of the weld geometry on process parameters in laser hybrid welding of aluminum alloy

dc.contributor.advisorMrňa, Liborcs
dc.contributor.authorWojnar, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:21:18Z
dc.date.available2019-05-17T12:21:18Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationWOJNAR, M. Studium závislosti geometrie svaru na procesních parametrech při laserovém hybridním svařování hliníkových slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71891cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32750
dc.description.abstractStudie vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru strojírenská technologie se zabývá změnami geometrie svarů vytvořených technologií laserTIG. Teoretická část přináší přehled o základních parametrech a výhodách svařovací technologie laserTIG a shrnutí problematiky svařování hliníkových slitin. Experimentální část spočívá v provedení patnácti zkušebních svarů na plechu z Al slitiny 2024, tl. 3 mm. Z naměřených hodnot jednotlivých svarů byly vypracovány závislosti hloubky a šířky svaru na svařovacím proudu TIG při konstantním výkonu laseru a závislost plochy svaru na specifickém vneseném teplu Qs. Porovnáním závislostí byly prokázány teoretické výhody laserové hybridní technologie, které spočívají zejména ve zvýšení svařovací rychlosti a menším tepelném zatížení svařovaného materiálu. Použití laserového hybridního svařování je tak pro svařování hliníkových slitin prokazatelně výhodné.cs
dc.description.abstractA study carried out in the bachelor 's degree in engineering technology deals with changes the geometry of the weld technologies created laserTIG . The theoretical part provides an overview of the basic characteristics and advantages of welding technology laserTIG a summary of the issues welding of aluminum alloys. The experimental part consists in the execution of fifteen test welds on a sheet of Al alloy 2024 tl . 3 mm. From the measured values of individual welds were prepared according to the depth and width of the seam TIG welding current at a constant laser power and dependence on a specific area of the weld heat input Qs. By comparing the dependencies have been demonstrated theoretical advantages of laser hybrid technology , which consist mainly of increasing the welding speed and lower heat load of the welded material. Using the laser hybrid welding for welding of aluminum alloys proven advantageous.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlaserTIGcs
dc.subjectlaserhybridcs
dc.subjectlasercs
dc.subjectTIGcs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjecthliníkové slitinycs
dc.subjectlaserTIGen
dc.subjectLaserHybriden
dc.subjectlaseren
dc.subjectTIGen
dc.subjectweldingen
dc.subjectaluminum alloyen
dc.titleStudium závislosti geometrie svaru na procesních parametrech při laserovém hybridním svařování hliníkových slitincs
dc.title.alternativeStudy on dependency of the weld geometry on process parameters in laser hybrid welding of aluminum alloyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-06-24-14:06:31cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid71891en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:35:45en
sync.item.modts2020.03.30 22:41:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubíček, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Dr. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen)cs
but.defencePosluchač seznámil zkušební komisi s průběhem experimentu a závěrech BP. Zodpověděl dotazy oponenta. Otázky zkušební komise: 1. Může být jiný než exponenciální tvar závislosti průvaru? 2. Jak jste stanovili svařovací parametry? 3. Jak hodnotíte komplexní jakost? 4. Jaké typy vad jsou dle ISO 5817? 5. Jak by jste hodnotil účinnost laserového svařování?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record