Show simple item record

Proposal for a new spare parts storage depot at OKD company

dc.contributor.advisorKubík, Romancs
dc.contributor.authorAdamiec, Radekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:28Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:28Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationADAMIEC, R. Návrh nového skladu náhradních dílů ve firmě OKD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72133cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32807
dc.description.abstractÚlohou této diplomové práce je navrhnout nový sklad náhradních dílů. V první části práce je popsaný teoretický rozbor zpracovávané problematiky. Dále následuje analýza současného skladového stavu v podniku a analýza informačního skladovacího systému SAP. Hlavní část práce tvoří stanovení skladových zásob, situování skladu, volba skladovacích zařízení a návrh dispozičního řešení. Na základě vyhodnocení podle zvolených kritérií byla určená výhodnější z variant. Závěr práce je věnovaný ekonomickému hodnocení realizace skladu náhradních dílů.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to propose a new warehouse of spare parts. The first part describes the theoretical analysis of mentioned problems. This is followed by an analysis of the current situation in the company warehouse and analysis of information storage system SAP. The main part consists of determining the inventory, location of warehouse, storage equipment choice and a draft layout. Based on an evaluation by selected criteria was identified advantageous variant. The conclusion is devoted to the economic evaluation of the implementation of the warehouse of spare parts.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectskladcs
dc.subjectregálcs
dc.subjectzásobacs
dc.subjectmanipulace a dispoziční řešenícs
dc.subjectstorageen
dc.subjectracken
dc.subjectstocken
dc.subjectmanipulationen
dc.subjectlayouten
dc.titleNávrh nového skladu náhradních dílů ve firmě OKDcs
dc.title.alternativeProposal for a new spare parts storage depot at OKD companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-25cs
dcterms.modified2014-06-26-10:53:03cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72133en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:21:31en
sync.item.modts2021.11.12 19:57:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořák, Jaromírcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Libor Beneš (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Není lepší náhradní díly postupně objednávat a ne je všechny skladovat? 2. Jak je náročná časová prodleva při výměně kombajnu? 3. Byl Váš návrh akceptován společností OKD? 4. Proč nebyl proveden kapacitní propočet? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record