Show simple item record

Steam boiler with grate firing burning mix coal and wood (mixing ratio 30/70-wood)

dc.contributor.advisorSkála, Zdeněkcs
dc.contributor.authorDvořák, Alešcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:51:01Z
dc.date.available2018-10-21T16:51:01Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationDVOŘÁK, A. Navrhněte roštový parní kotel na spalování dřeva a hnědého uhlí(poměr mísení 30/70-dřevo) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71961cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32880
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje návrhu parního roštového kotle na spalování dřeva a hnědého uhlí v poměru (30/70-dřevo) o výkonu 60t/h, parametry výstupní páry p=7MPa, t=490. Práce je rozdělena do několika kapitol. Ze začátku provedu stechiometrické výpočty a entalpické výpočty vzduchu a spalin. Následně vypočtu tepelnou bilanci, ztráty kotle a stanovím tepelnou účinnost kotle. Poté navrhnu spalovací komoru kotle a udělám její tepelný výpočet. Po určení spalovací komory si stanovím rozměry tahů a výhřevné plochy. V poslední části překontroluji tepelnou bilanci. V příloze je výkresová dokumentace parního kotle.cs
dc.description.abstractThis diploma work attends to presentation of steam grid boiler for wood and brown coal burning in scale (30/70-wood) in load 60t/h, with parametres of outgoing vapour p=7MPa, t=490°C. The work is splitted to several chapters. At the beginning I’m going to make stechiometric calculation and entalpic calculations of air and compustion gas. After that I’m going to calculate heat balance, losses of boiler and set heat efficiency of boiler. Then I’m going to suggest combustion chamber of boiler and make heat calculation. After suggestion of combustion chamber I’m going to set proportions of pulls and heat-delivery surface. In last chapter I’m giong to check heat balance. Inclosure of my work contains drawing documentation of steam boiler.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectparní kotelcs
dc.subjectroštcs
dc.subjectspalovací komoracs
dc.subjectpřehřívákcs
dc.subjectmembránová stěnacs
dc.subjectekonomizércs
dc.subjectheat boileren
dc.subjectgriden
dc.subjectcombustion chamberen
dc.subjectoverheateren
dc.subjectmembrane wallen
dc.subjectflue-gas preheateren
dc.titleNavrhněte roštový parní kotel na spalování dřeva a hnědého uhlí(poměr mísení 30/70-dřevo)cs
dc.title.alternativeSteam boiler with grate firing burning mix coal and wood (mixing ratio 30/70-wood)en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-24-10:58:37cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71961en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:38:58en
sync.item.modts2020.03.30 19:46:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKohout, Přemyslcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. (místopředseda) Ing. Bedřich Heinze (člen) Ing. Mirko Hudeček, CSc. (člen) prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. (člen) Ing. Alojz Boko (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record