Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKruntorádová, Markétacs
dc.contributor.authorBílová, Michaelacs
dc.date.accessioned2014-12-19T13:56:19Z
dc.date.available2024-06-11cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBÍLOVÁ, M. Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other71727cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32886
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti XY s.r.o. Teoretická část je zaměřena na hodnocení práce, odměňování a benefity. Praktická část se zabývá analýzou mzdového systému, která je doplněna o vlastní pozorování a názor zaměstnanců. Cílem je navrhnout změny v systému hodnocení a odměňování, které povedou ke zvýšení produktivity, za podmínky minimalizace nákladů.cs
dc.description.abstractThe introduced diploma thesis deals with the issue of evalution and reward system in a particular company XY s.r.o. The theoretical part is focused on job evalution, remuneration and benefits. The practical part is aimed at the analysis of the payroll system which is supplemented by my own observations and opinions of employees. The goal is to suggest changes in the evaluation and reward system which will lead to productivity increase while minimizing costs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectHodnocení prácecs
dc.subjectsystém hodnocení a odměňovánícs
dc.subjectmzdycs
dc.subjectbenefitycs
dc.subjectúspora nákladů.cs
dc.subjectJob evaluationen
dc.subjectevalution and reward systemen
dc.subjectearningsen
dc.subjectbenefitsen
dc.subjectcosts saving.en
dc.titleAnalýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeThe Analysis and Proposal of Changes in the System of Employee Evaluation and Remuneration in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.extent1.40 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2014-06-20-08:00:55cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71727en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.04.10 12:27:14en
sync.item.modts2014.12.04 02:49:32en
dc.contributor.refereeJetelina, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam