Show simple item record

Optimalization and analysis of communication services latency dependencies

dc.contributor.advisorEndrle, Pavelcs
dc.contributor.authorZikmund, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:29:02Z
dc.date.available2019-05-17T03:29:02Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationZIKMUND, L. Optimalizace a analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73874cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32919
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na zajištění kvality služeb (QoS) v bezdrátových sítích pro standardy IEEE 802.11 a/b/g/n. První část práce je zaměřena na teoretické pozadí této problematiky. Jsou zde popsány způsoby přenosu dat počítačovou sítí a jednotlivé parametry přenosu, především na parametry nutné pro zajištění kvality služeb (QoS). Dále jsou zde popsány jednotlivé standardy pro přenos dat bezdrátovou sítí a nakonec pak protokoly zajišťující přenos dat v reálném čase. Druhá část práce se pak věnuje simulačnímu prostředí OPNET modeler a simulacím vytvořených v tomto prostředí. Simulace jsou zaměřeny na přenos dat v reálném čase a porovnávají jednotlivé standardy z hlediska zpoždění a jeho kolísání.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is focused on ensuring of Quality of Service (QoS) in wireless network for standards IEEE 802.11 a/b/g/n. First part of this thesis is focused on the theory of this issue. It covers methods of data transfer in computer networks and individual transfer parameters especially on parameters needed to ensure quality of service. It also describes standards for wireless data transmission and protocols for real time data transmission. The second part is devoted to OPNET modeler and to simulations created on this program. Simulations are focused on real-time data transfer and compare the standards in terms of delay and jitter.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKvalita služebcs
dc.subjectzpožděnícs
dc.subjectkolísání zpožděnícs
dc.subjectztrátovostcs
dc.subjectIEEE 802.11 a/b/g/ncs
dc.subjectQuality of Serviceen
dc.subjectlatencyen
dc.subjectjitteren
dc.subjectpacket lossen
dc.subjectIEEE 802.11 a/b/g/nen
dc.titleOptimalizace a analýza závislostí komunikačních služeb na zpožděnícs
dc.title.alternativeOptimalization and analysis of communication services latency dependenciesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-12cs
dcterms.modified2014-06-13-12:06:43cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73874en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:14:38en
sync.item.modts2020.03.31 04:13:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠkorpil, Vladislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (místopředseda) Dr. Ing. Jiří Přibil (člen) Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Jak se projevuje vzduch jako přenosové médium? Lze bezdrátově přenášet v kosmickém prostoru? 2. Proč jste volil bezdrátovou síť právě s topologií na obr. 8 a ne jinou? 3. Byla síť přetížena? 4. Jaký je hlavní přínos Vaší práce?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record