Show simple item record

Creating Logistics Concepts in the Selected Company

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorKočířová, Jitkacs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:01:36Z
dc.date.available2019-06-11cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKOČÍŘOVÁ, J. Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other71434cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32977
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci řízení zásob ve výrobním podniku. Základní informace o zásobách a jejich možném druhu analýzy jsou uvedeny v rámci teoretických přístupů. Byl představen výrobní podnik a jeho výrobky. Posléze na základě analýzy zásob, především pak výrobních komponentů a jejich dodavatelů jsou navrženy způsoby řízení a skladování zásob, které by měly přispět ke snížení zásob a nákladů na ně.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the optimization of inventory control in a manufacturing company. Basic information about stocks and their possible kind of analysis are presented in the context of theoretical approaches. There was to introduce a production company and its products. Finally, based on the analysis of stocks, especially the production of components and their suppliers are designed ways of managing and storing supplies, which should contribute to the reduction of the stocks and the consequent reduction in costs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectřízení zásobcs
dc.subjectkonsignační skladcs
dc.subjectsystém kanbancs
dc.subjectanalýza ABCcs
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectinventory managementen
dc.subjectconsignment stocken
dc.subjectkanban systemen
dc.subjectanalysis of ABCen
dc.titleTvorba logistické koncepce ve vybrané firměcs
dc.title.alternativeCreating Logistics Concepts in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.modified2014-06-20-08:00:58cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71434en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:42:25en
sync.item.modts2020.03.31 02:41:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePetřík, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího zodpovězeny. Otázky oponenta zodpovězeny. Prof. Jurová: Proč je obrat skupiny AX tak vysoký vůči malému počtu dodavatelů? Zjišťovala jste tržby? Má společnost propočten počet KANBAN karet vůči materiálovým tokům? Zodpovězeno. Ing. Breinek: Připomínka k rozdělení informačních zdrojů. Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record