Show simple item record

Children Terrain Electric Vehicle

dc.contributor.advisorBlaťák, Ondřejcs
dc.contributor.authorSedlář, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:29Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:29Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSEDLÁŘ, M. Dětské terénní vozidlo na elektrický pohon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other68880cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33116
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá koncepčním návrhem dětského terénního vozidla na elektrický pohon. Nejprve je teoreticky rozebrána problematika pravidel pro závody dětských terénních vozidel, elektrického pohonu, předpisů pro zkoušku rámu a možností zavěšení kol. Poté je zvolen vhodný elektromotor, akumulátor a další důležité části vozidla. Následuje konstrukce rámu a jeho pevnostní analýza pomocí metody konečných prvků. Poslední část práce se zabývá konstrukcí zavěšení kol a kinematikou předního zavěšení řešenou pomocí multibody programu. Výsledkem práce je koncepční návrh vozidla vytvořený v CAD programu Creo, podpořený výsledky pevnostních a kinematických analýz.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis is focused on a conceptual design of a children terrain vehicle with electric drive. At the first part there are described children terrain vehicles rules, electric drives, regulations for a frame test and types of suspension. Then a suitable electric engine, an accumulator and other important parts of the vehicle are chosen. The following part describes the frame construction and its stress-strain analysis using Finite element method. The last part of thesis describes the suspension construction and front suspension kinematics solved in a multibody software. The result of thesis is a vehicle conceptual design created in CAD software Creo, supported by results of the stress-strain and kinematic analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectautocrosscs
dc.subjectdětské vozidlocs
dc.subjectbuggycs
dc.subjectelektrický pohoncs
dc.subjectrámcs
dc.subjectzavěšení kolcs
dc.subjectautocrossen
dc.subjectchildren vehicleen
dc.subjectbuggyen
dc.subjectelectric driveen
dc.subjectframeen
dc.subjectsuspensionen
dc.titleDětské terénní vozidlo na elektrický pohoncs
dc.title.alternativeChildren Terrain Electric Vehicleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-25-08:18:35cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68880en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:22:44en
sync.item.modts2021.11.12 10:31:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRozsíval, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. RNDr. Karel Pellant, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Hinner (člen) Ing. Jiří Kubíček (člen)cs
but.defenceStudent přednesl komisi prezentaci své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record