Show simple item record

Sleep stage classification based on Hjorth descriptors of EEG signals

dc.contributor.advisorKozumplík, Jiřícs
dc.contributor.authorKupková, Kristýnacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:40:06Z
dc.date.available2018-10-21T17:40:06Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKUPKOVÁ, K. Posuzování spánkových stádií z Hjorthových parametrů signálů EEG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other72836cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33137
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na rozlišování jednotlivých spánkových stádií ze signálů EEG. V její první části je představena klasická vizuální metoda klasifikace spánkových stádií, v části druhé metoda automatizované klasifikace. Jedná se o metodu využívající tří Hjorthových parametrů k vytvoření vektorového prostoru, ve kterém by na základě podobnosti vzniklých útvarů mohla být rozlišována jednotlivá stádia spánku. Hjorthovy parametry jsou počítány jak z celého pásma signálu EEG, tak i v jeho jednotlivých pásmech. V další části práce je provedena analýza hlavních komponent. Hlavní komponenty jsou analogicky s Hjorthovými parametry umístěny do vektorového prostoru a je u nich sledován charakter vzniklých útvarů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the distinction between sleep stages from EEG signals. In its first part the classical method of visual classification of sleep stages is introduced, the second part introduces an automated method for sleep stage scoring. It is a method that uses the three parameters of Hjorth to create a vector space, in which, on the basis of similarity of formed shapes, different stages of sleep could be distinguished. Parameters of Hjorth are calculated from the whole EEG signal, and also from its bands. In the next section of this thesis a principle component analysis is performed. The principle components are placed into a vector space analogously with parameters of Hjorth and the character of formed objects is observed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKlasifikace spánkových stádiícs
dc.subjectEEG signálcs
dc.subjectHjorthovy parametrycs
dc.subjectrelativní výkon pásmacs
dc.subjectanalýza hlavních komponentcs
dc.subjectshluková analýza k-středů.cs
dc.subjectSleep stage classificationen
dc.subjectEEG signalen
dc.subjectthe parameters of Hjorthen
dc.subjectrelative band energyen
dc.subjectprinciple component analysisen
dc.subjectk-means clustering.en
dc.titlePosuzování spánkových stádií z Hjorthových parametrů signálů EEGcs
dc.title.alternativeSleep stage classification based on Hjorth descriptors of EEG signalsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-06-20-10:10:44cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72836en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:14:18en
sync.item.modts2020.03.31 14:37:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRonzhina, Marinacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta. Doc. Kolářová položila otázku: Po kolika iteracích docházelo ke správnému rozdělení pomocí K-means? Ing. Škutková položila otázku: Jedná se na prezentovaném grafu o data po shlukové analýze? MUDr. Fialová položila otázku: Kde byla pořízena analyzovaná data?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record