Show simple item record

Statistical properties of ultrasound images in contrast mode

dc.contributor.advisorSlávik, Vladimírcs
dc.contributor.authorVěžníková, Romanacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:49:39Z
dc.date.available2019-04-03T22:49:39Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationVĚŽNÍKOVÁ, R. Statistické vlastnosti ultrazvukových obrazů v kontrastním režimu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other72880cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33245
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na vlastnosti ultrazvukových obrazů v kontrastním režimu. Nejprve se zabývá základními vlastnostmi ultrazvuku, jako je generování ultrazvukového vlnění, jeho parametry a typy ultrazvukového zobrazení. Další část práce je věnována harmonickému a kontrastnímu zobrazení. Jsou zde popsány principy těchto zobrazení, používané kontrastní látky a artefakty, které se v důsledku použití kontrastních látek ve výsledném obrazu vyskytují. Práce se také věnuje možnostem aproximace rozložení hustoty pravděpodobnosti amplitudy ultrazvukových obrazů a popisu jejích jednotlivých modelů, z nichž je pro aplikaci na ultrazvuková data vybrán model RiIG (kombinace Riceova modelu a inverzní Gaussovy distribuce). K získání parametrů pro rozložení hustoty pravděpodobnosti amplitudy z ultrazvukových dat v kontrastním režimu je vytvořen program v programovacím prostředí Matlab. Dále se práce zabývá stanovením závislostí parametrů RiIG distribuce na známých koncentracích kontrastní látky pro ultrazvuková data měřená in vitro. Díky těmto závislostem lze stanovit neznámé koncentrace dané kontrastní látky ve snímcích měřených in vivo a vytvořit diluční křivky.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis is focused on properties of ultrasound images in contrast mode. First of all it describes the basic properties of ultrasound, the way in which the ultrasonic signals are generated, the parameters of ultrasound and ultrasonic imaging modes. Next part deals with harmonic and contrast imaging modes. This part explains principles of these modes as well as the usage of contrast agents and artefacts connected with ultrasound imaging in contrast mode. The thesis also shows the approximation of the amplitude probability density function of ultrasonic images and description of its single models, out of which is chosen the RiIG model (Rician Inverse Gaussian distribution) for approximation of ultrasound images in this case. To gain parameters of amplitude probability density function from ultrasonic data in contrast imaging mode is made the application using Matlab programming environment. Thereafter is the thesis focused on determining equations for dependences of RiIG distribution parameters on known concentrations of contrast agent for ultrasonic data captured in vitro. These equations are useful for determining the unknown concentration of contrast agent used in images captured in vivo and making its dilution function.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUltrazvukové zobrazenícs
dc.subjectharmonická frekvencecs
dc.subjectharmonické zobrazenícs
dc.subjectkontrastní látky pro ultrazvukcs
dc.subjectmikrobublinycs
dc.subjectrozložení hustoty pravděpodobnosti amplitudycs
dc.subjectRiIG distribuce.cs
dc.subjectUltrasonic imagingen
dc.subjectharmonic frequencyen
dc.subjectharmonic imagingen
dc.subjectultrasound contrast agentsen
dc.subjectmicrobubblesen
dc.subjectprobability density functionen
dc.subjectRician Inverse Gaussian distribution.en
dc.titleStatistické vlastnosti ultrazvukových obrazů v kontrastním režimucs
dc.title.alternativeStatistical properties of ultrasound images in contrast modeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-06-20-10:10:48cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72880en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:02:12en
sync.item.modts2020.03.30 14:02:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKolář, Radimcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) MUDr. Šárka Sekorová (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. doc. Kolář: Jak probíhalo hledání vhodných parametrů? Jsou odhady rozředění kontrastní látky reálné? Analýza probíhala pouze na druhé harmonické frekvenci? Má model nějaké nevýhody? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record