Show simple item record

Project of grouping for brass bearing separators production

dc.contributor.advisorRumíšek, Pavelcs
dc.contributor.authorKřížek, Stanislavcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:22:03Z
dc.date.available2019-11-27T20:22:03Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationKŘÍŽEK, S. Projekt centralizace výroby mosazných klecí pro valivá ložiska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other29174cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3325
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá centralizací výroby mosazných ložiskových klecí ve firmě ZKL Hanušovice, a.s. První část je zaměřena na popis stávající situace výrobního procesu, který má v současné době řadu nevýhod. Z těchto nevýhod plynou možné návrhy zlepšení výroby. Ve druhé části jsou tyto návrhy řešení projektu centralizace podrobně popsány. Pro nejvhodnější z nich bylo provedeno rozpracování do podoby technologického projektu včetně kapacitního propočtu a výkresové dokumentace. V závěru práce bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení projektu, zejména zaměřené na efektivnost investice do nového výrobního stroje a její dopady na hospodaření podniku.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with a project to centralize the production of brass cage bearings in the company ZKL Hanušovice, a.s. The first part is focused on the description of the current production process, which has many disadvatages. From the analysis of these disadvantages we can make suggestions for making the production process more effective. The second part of the thesis focuses on these suggestions for the cetralized production proccess. The best of these suggestions has been elaborated into a technological project including capacity calculation and technical drawings. The final part of the thesis provils a technical-economic evaluation of the project, focusing mainly on the efficiency of investment in new production equipment and its impact on company management.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVýrobní procescs
dc.subjectložisková kleccs
dc.subjecttechnologický projektcs
dc.subjectkapacitní propočetcs
dc.subjectmateriálový tokcs
dc.subjectzhodnocení investice.cs
dc.subjectProduction processen
dc.subjectbearing cageen
dc.subjecttechnological projecten
dc.subjectcapaticance calculationen
dc.subjectmaterial flowen
dc.subjectinvestment evaluation.en
dc.titleProjekt centralizace výroby mosazných klecí pro valivá ložiskacs
dc.title.alternativeProject of grouping for brass bearing separators productionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-24cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:23cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid29174en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:21:13en
sync.item.modts2021.11.12 19:00:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHeinl, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Josef Brychta (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen)cs
but.defenceDotazy: 1. Z důvodu komplexnosti by z technologického projektu měly vyplymout i požadavky na ostatní profese, potřebné pro zpracování realizační dokumentace (staveb. úpravy, bilance potřebných energií a medií, VZT apod.). Proč není tato část v DP zohledněna? 2. Hodnocení investice je zpracována formou hodnocení kapitálových výdajů a výnosů z investice. Tato metodika nepostihuje zcela celou nákladovou oblast, neboť součástí celkových realizačních nákladů jsou i další náklady, jaké? 3. Proč nejsou součástí DP technické listy? 4. Proč nebyla v rámci DP provedena technická úroveň? 5. Proč není v DP řešeno odpadové hospodářství? 6. Jakým zbůsobem byla v DP stanovena diskontní sazba? 7. Na jakém principu je založeno technologické, předmětné a modulární uspořádání? Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými uspořádáními? Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta i dalších členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record