Show simple item record

The Study of the Operating Production Management

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorŠolc, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:25:42Z
dc.date.available2019-05-17T01:25:42Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationŠOLC, J. Studie operativního řízení výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other38276cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3326
dc.description.abstractCílem diplomové práce „Studie operativního řízení výroby“ je racionalizace výroby a rozvodu stlačeného vzduchu. Práce se zabývá popisem výchozího stavu, analýzou výroby stlačeného vzduchu a návrhem racionalizačních opatření. Východiskem této práce je zavádění štíhlé výroby ve firmě DI Industrial. Navržená opatření jsou primárně určena pro implementaci v tomto podniku, avšak jejich principy a metody lze použít v kterékoliv firmě využívající technologie stlačeného vzduchu. Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti Lean manufacturing, nástrojů Six Sigma a technologie stlačeného vzduchu.cs
dc.description.abstractThe subject of master’s thesis "The study of the operating production management” is to rationalize production and distribution of compressed air. The thesis deals with the description of the current state, the analysis of compressed air production and the proposal for rationalization. The basis of this work is to implement lean manufacturing method in the company DI Industrial. The proposed steps are primarily designed for implementation in this firm but their principles and methods could be used in any company that uses compressed air technology. The study includes theoretical knowledge in the range of Lean manufacturing, Six Sigma tools and a pneumatics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStlačený vzduchcs
dc.subjectúsporacs
dc.subjectLean manufacturingcs
dc.subjectSix Sigmacs
dc.subjectDMAICcs
dc.subjectřízení výrobycs
dc.subjectCompressed airen
dc.subjectsavingen
dc.subjectLean manufacturingen
dc.subjectSix Sigmaen
dc.subjectDMAICen
dc.subjectmanufacturing process managementen
dc.titleStudie operativního řízení výrobycs
dc.title.alternativeThe Study of the Operating Production Managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-09cs
dcterms.modified2011-07-13-10:45:18cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38276en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:13:36en
sync.item.modts2020.04.01 00:41:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKudlík, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record