Zobrazit minimální záznam

Analysis and Changes Proposal of Motivation Program of Sales Company

dc.contributor.advisorKruntorádová, Markétacs
dc.contributor.authorChládková, Marikacs
dc.date.accessioned2018-10-29T08:34:36Z
dc.date.available2024-06-12cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationCHLÁDKOVÁ, M. Analýza a návrh změn motivačního programu obchodní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other70966cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33324
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na motivační program ve vybrané společnosti. Teoretická část zahrnuje základní pojmy týkající se teorie motivace, motivačního programu, mzdové politiky a odměňování. V praktické části je analyzován současný stav společnosti doplněn dotazníkovým šetřením. Poslední návrhová část se zabývá návrh a doporučeními, které povedou k zefektivnění motivačního programu a tím i motivace zaměstnanců.cs
dc.description.abstractThe main focus of this diploma thesis is motivation program of selected company. The theoretical part covers basic concepts related to the theory of motivation, wage policy and remuneration. The practical part analyzes the current situation in the company completed by the questionnaire survey. The last part is focused on proposals and recommendations leading to more effective motivation program and employee motivation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectMotivacecs
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectodměňovánícs
dc.subjectmotivační programcs
dc.subjectmzdacs
dc.subjectMotivationen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectremuneration motivation programen
dc.subjectwageen
dc.titleAnalýza a návrh změn motivačního programu obchodní společnostics
dc.title.alternativeAnalysis and Changes Proposal of Motivation Program of Sales Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-12cs
dcterms.modified2014-06-20-08:08:23cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70966en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 00:33:09en
sync.item.modts2018.10.22 14:00:26en
dc.contributor.refereeŠimon,, Vítcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam