Show simple item record

Precision and dynamics of linear piezo motors

dc.contributor.advisorHouška, Pavelcs
dc.contributor.authorIlichman, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:30Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:30Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationILICHMAN, O. Přesnost a dynamika lineárních piezo motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72331cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33332
dc.description.abstractPráce se zabývá problematiku konstrukce, řízení, přesnosti a dynamikou lineárních piezoelektrických motorů od firmy PiezoMotor Uppsala AB. Cílem této diplomové práce je zhodnotit aplikovatelnost zapůjčeného motoru v hmotnostním spektrometru. V úvodní části této práce je rozebrána konstrukce, princip funkčnosti, používané materiály, řízení a druhy piezoelektrických motorů. Dále se práce věnuje volbě hardwaru a návrhu mechanické sestavy, která by mohla nahradit stávající mechanismus s použitými elektromagnetickými motory. Následně je navrhnuta a vyrobena testovací sestava se zapůjčeným piezoelektrickým motorem. Ve vývojovém prostředí NI LabView je vytvořena testovací aplikace pro řízení a vyhodnocování. Závěrečná část je věnována shrnutí kladných i záporných vlastností zapůjčeného piezoelektrického motoru a vyhodnocení přesnosti a dynamiky polohování.cs
dc.description.abstractThe work deals with the design, control, precision and dynamics of linear piezoelectric motors from PiezoMotor Uppsala AB. The aim of this thesis is to evaluate the applicability of the loaned engine in a mass spectrometer. In introduction‘s section of this work is discussing the design principles of functionality, materials used, procedure and types of piezoelectric motors. It focuses the choice of hardware and design of mechanical assemblies, which could replace the current mechanism with electromagnetic motors. Then we designed and fabricated a test report with hired piezoelectric motor. In NI LabView development environment is created test application for control and measurement. The final section is devoted to a summary of the positive and negative features of the hired piezoelectric motor and evaluation of accuracy and dynamics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPiezoelektrický motorcs
dc.subjectpřesnostcs
dc.subjectdynamikacs
dc.subjectvakuumcs
dc.subjectelektrické polecs
dc.subjecthmotnostní spektrometr.cs
dc.subjectPiezoelectric motoren
dc.subjectaccuracyen
dc.subjectdynamicsen
dc.subjectvacuumen
dc.subjectelectric fielden
dc.subjectmass spectrometer.en
dc.titlePřesnost a dynamika lineárních piezo motorůcs
dc.title.alternativePrecision and dynamics of linear piezo motorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-24-11:15:53cs
thesis.disciplineAplikovaná informatika a řízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72331en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:21:07en
sync.item.modts2020.03.30 21:46:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVaške, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record