Show simple item record

History of Taxation of Incomes of Individuals from Employment

dc.contributor.advisorBrychta, Karelcs
dc.contributor.authorKoudelová, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:35:45Z
dc.date.available2019-04-03T22:35:45Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKOUDELOVÁ, L. Vývoj zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other71803cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33488
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na vývoj zdaňování fyzických osob ze závislé činnosti. Jsou zde předloženy hlavní legislativní změny daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Cílem práce je porovnat, jak se jednotlivé legislativní změny projevily na relativní daňové zátěži poplatníků. Pro dosažení tohoto cíle byli vybráni poplatníci s následujícími úrovněmi příjmů - nízkým, průměrným, lehce nadprůměrným a vysoce nadprůměrným příjmem.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis is focused on taxation of incomes of individuals from employment. There are presented the main legislative changes of tax of individuals from employment. The purpose of this thesis is to compare how the each legislative change to take effects on relative tax burden of taxpayers. To achieve this purpose were chosen the taxpayers with the following income levels - low, average, slightly above average and highly above average income.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdaňcs
dc.subjectdaň z příjmů fyzických osobcs
dc.subjectsazba daněcs
dc.subjectdaňová reformacs
dc.subjectpoplatníkcs
dc.subjecttaxen
dc.subjecttax of incomes of individualsen
dc.subjecttax rateen
dc.subjecttax reformen
dc.subjecttaxpayeren
dc.titleVývoj zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnostics
dc.title.alternativeHistory of Taxation of Incomes of Individuals from Employmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-23cs
dcterms.modified2014-06-30-08:13:09cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid71803en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:28:46en
sync.item.modts2020.03.31 01:13:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMlčoch, Marcelcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) JUDr. Ivana Svobodová (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího bakalářské práce – odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce – odpovězeno Otázka: doc. Sedláček - Ekologické daně - odpovězeno částečně Otázka: Mgr. Pospíšil - Který z uvedených způsobů je pro poplatníka nejspravedlivěšjí? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record