Show simple item record

Measurement of vehicle moments of inertia

dc.contributor.advisorPorteš, Petrcs
dc.contributor.authorGrác, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:33Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:33Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationGRÁC, D. Měření momentů setrvačnosti vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71848cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33497
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zvolením vhodné metody pro zjištění momentu setrvačnosti ke svislé, příčné a podélné ose procházející těžištěm vozidla. Pomocí speciálního mechanického stavu, zkonstruovaného na ÚADI, bylo provedeno opakované měření tělesa o známých hmotnostních parametrech v jednotlivých osách. Ze získaných dat byla následně vypočítána chyba měření. Pro porovnání výsledných hodnot byl vytvořen MBS model.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is concerned with selecting the appropriate method for determining the moment of inertia to the vertical, lateral and longitudinal axis through the centre of gravity of the vehicle. Using the special mechanical device, constructed on IAE was carried out repeated measurements of known mass properties in each axis. With the aid of obtained data was calculated measurement error. To compare the resulting values was created MBS model.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttěžištěcs
dc.subjectmoment setrvačnostics
dc.subjectperioda kmitucs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectMulti-body systémcs
dc.subjectcentre of gravityen
dc.subjectmoment of inertiaen
dc.subjectoscillation perioden
dc.subjectsimulationen
dc.subjectMulti-body systemen
dc.titleMěření momentů setrvačnosti vozidlacs
dc.title.alternativeMeasurement of vehicle moments of inertiaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-25-08:18:27cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71848en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:56:37en
sync.item.modts2020.04.01 04:49:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHejtmánek, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. RNDr. Karel Pellant, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Hinner (člen) Ing. Jiří Kubíček (člen)cs
but.defenceStudent přednesl prezentaci diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta práce. Místopředseda komise měl několik připomínek ke gramatice v prezentaci. Na první otázku, jak student určoval místo úderu kladivem, odpověděl ku spokojenosti komise. I další otázku, ohledně statiských metod použitých při zhodnocení výsledků, zopodvěděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record