Show simple item record

Device for Vehicle CG Height Position Measurement

dc.contributor.advisorBlaťák, Ondřejcs
dc.contributor.authorToman, Josefcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:36:39Z
dc.date.available2018-10-21T20:36:39Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationTOMAN, J. Zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71718cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33507
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou měření výškové polohy těžiště vozidel. V první části je vytvořen stručný přehled metod, sloužících k měření těžiště a momentů setrvačnosti vozidel. Dále jsou navrženy a analyzovány dvě metody dynamického měření výšky těžiště vozidel. Je uvedena analýza chyb navržených metod, výsledky provedených měření a návrh konstrukčních úprav zařízení pro měření momentů setrvačnosti umožňující jeho využití pro měření výšky těžiště vozidel. Některé konstrukční části jsou následně ověřeny analýzou napjatosti.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with measurement of vehicle centre of gravity height position. In the first part is created summary of methods used for measuring centre of gravity position and moment of inertia of the vehicle. In the other parts are designed and analyzed two dynamics method of measuring centre of gravity height position. This thesis presents analysis of the errors of the proposed methods, results of measurements and design of the construct adjustments device for measuring of the moments of inertia enabling its used for measuring centre of gravity height position. Some components are through analyse of tension.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTěžištěcs
dc.subjectmoment setrvačnostics
dc.subjectměřenícs
dc.subjectperioda kmitucs
dc.subjectchyba měření.cs
dc.subjectCenter of gravityen
dc.subjectmoment of inertiaen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectperiod of oscillation motionen
dc.subjectmeasurement error.en
dc.titleZařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidlacs
dc.title.alternativeDevice for Vehicle CG Height Position Measurementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-25-08:18:37cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71718en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:04:54en
sync.item.modts2020.03.31 17:27:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVančura, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. RNDr. Karel Pellant, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Hinner (člen) Ing. Jiří Kubíček (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s diplomovou prací a zodpověděl otázky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record