Show simple item record

Energy use of small watercourses

dc.contributor.advisorMatoušek, Antoníncs
dc.contributor.authorPišín, Stanislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:24:30Z
dc.date.available2019-05-17T14:24:30Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationPIŠÍN, S. Energetické využití malého vodního toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other73554cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33569
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem malé vodní elektrárny. První část práce se zaobírá výběrem vhodné lokality a jejím hydroenergetickým řešením. Druhá část je zaměřena na koncepčním návrhu malé vodní elektrárny. Další část se zabývá připojením elektrárny do elektrizační soustavy. V závěru je řešeno ekonomické zhodnocení celého vodního díla.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis describes the design of small hydroelectric power plants. The first part deals with the selection of a suitable site and its hydro-energy solution. The second part focuses on the conceptual design of small hydroelectric power plants. The following section discusses connecting the power plant to the electricity grid. Finally, work is done economic evaluation of the entire water works.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmalá vodní elektrárnacs
dc.subjectvodní tokcs
dc.subjectenergie vodycs
dc.subjectBánkiho turbínacs
dc.subjectŠneková turbínacs
dc.subjectgenerátorcs
dc.subjectsmall water-power stationen
dc.subjectwatercourseen
dc.subjectwater energyen
dc.subjectBanki turbineen
dc.subjectArchimedes screwen
dc.subjectgeneratoren
dc.titleEnergetické využití malého vodního tokucs
dc.title.alternativeEnergy use of small watercoursesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-12cs
dcterms.modified2015-06-17-07:51:59cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid73554en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:12:52en
sync.item.modts2020.03.31 04:51:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeForal, Štěpáncs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí bakalářskou prací na téma - Energetické využití malého vodního toku. S posudky oponenta a vedoucího práce seznámil komisi vedoucí práce doc. Matoušek. Na dotazy oponenta student odpověděl. Doplňující dotaz vznesl Ing. Topolánek – Jak jste vypočítal impedanci kabelu? Student odpověděl a nakreslil schéma. Ing. Radil – Jak se jinak říká Šnekové turbíně? Student odpověděl správně. Další dotaz Ing. Radila – Co je to kavitace? Student nedokázal princip kavitace správně vysvětlit.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record