Show simple item record

Technical Analysis

dc.contributor.advisorNovotná, Veronikacs
dc.contributor.authorSkoupý, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:36:03Z
dc.date.available2019-04-03T22:36:03Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSKOUPÝ, D. Technická analýza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other73300cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33588
dc.description.abstractJedním ze způsobů, jak nakládat s finančními prostředky je investování. To za určitých modelů a predikcí sleduje vývoj trhu či daného instrumentu (akcie). Tato práce se zabývá vypracováním programu, jenž předem tvoří predikci vývoje pro daný instrument na určené období. Zpočátku uvádí nezbytná teoretická východiska. První část se tak zaměřuje na popis technické analýzy, která vychází z historie grafů a statistik. Dále na popis jejích indikátorů a také grafů, na kterých lze technickou analýzu využít. Následující analytická část práce se zabývá výběrem daných instrumentů pro investování. Konkrétně se jedná o Apple Inc. a Adidas. Tato část rovněž poukazuje na to, jak by mělo probíhat testování strategií. Práce neopomíná tzv. Money management, který je pro úspěch investiční strategie velice důležitý a to především proto, že jeho správné dodržení minimalizuje riziko ztráty. V rámci cíle této práce poslední část představuje základní principy a popis modelu včetně uživatelského prostředí. Následně práce uvádí testování dat na daných instrumentech za jasně dané strategie a předkládá zhodnocení i vývoj kapitálu jak pro Apple Inc., tak pro Adidas. V důsledku takového testování lze říci, že program poskytoval dobré predikce pro pravidelný růst či pád trhu, ale neobešel se i bez jistých falešných signálů.cs
dc.description.abstractOne way to handle finances is to invest it. According to certain models and predictions the investment follows the development of the market or the type of financial instrument (shares). This thesis focuses on the creation of a program that predicts the development of certain instruments for a specified period of time. The beginning of the paper provides the necessary theoretical background. The first part focuses on the description of the technical analysis, which is based on the history of charts and statistics. In addition, thanks to the description of indicators and graphs, you can conduct a technical analysis. The following analytical part of the thesis deals with the selection of specific instruments for investments specifically with Apple Inc. and Adidas. This section also shows how the testing of strategies should be performed. The thesis does not forget to mention money management, which is important for the success of the investment strategy and when it is managed properly it minimizes the risk of loss. The last part of this paper presents the basic principles of the model which includes a description of the user's environment. The thesis then provides test data on a given instument with a clearly defined strategy and presents an evaluation and development of capital for both Apple Inc. and Adidas. As a result of such testing it can be said that the program provided a good prediction for regular growth or a market crash, but it could get by without some false signals.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAkciecs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjecttechnická analýzacs
dc.subjectindikátorycs
dc.subjectVisual Basiccs
dc.subjectStocken
dc.subjectstrategyen
dc.subjecttechnical analysisen
dc.subjectindicatoren
dc.subjectVisual Basicen
dc.titleTechnická analýzacs
dc.title.alternativeTechnical Analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-27cs
dcterms.modified2014-07-01-15:25:47cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid73300en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:08:44en
sync.item.modts2020.03.30 13:43:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMBA, Vratislav Svoboda,cs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: nejsou Otázky oponenta - Ing. Vratisla Svoboda, MBA: 1) Proč byl použit test na akciích, když je známo, že technická analýzy se využívá především pro měnové páry a komodity? - odpovězeno 2) Jak hodlá student využít potenciálu programu dále a zda uvažuje zkoumat jaj na reálných datech a popsat nám funkčnost v diplomové práci? - odpovězeno Otázky komise: 1) Ing. Štefan Štepník: Vysvětlete poměr 1:2 ziskového a ztrátového obchodu. - odpovězeno 2) Ing. Štefan Štepník: Rozsah zdrojových dat dle svých slov volíte dle počtu ztrátových obchodů. Skutečně tomu tak je? - odpovězeno 3) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA: Na trhu existuje velké množství programů podobných tomu Vašemu, v čem je Vaše řešení originální? - odpovězeno 4) prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.: Zahrnujete do Vašeho řešení položku Poplatky? - odpovězeno 5) prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.: Určuje se rizková politika ve Vašem řešení uživatelsky? - odpovězeno 6) Ing. Štefan Štepník: Máte s Vaší aplikací nějaké komerční záměry? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record