Show simple item record

Evaluation of Bank Client's Creditworthiness

dc.contributor.advisorSághy Estélyi, Kristínacs
dc.contributor.authorStaněk, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:01:35Z
dc.date.available2019-04-04T01:01:35Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSTANĚK, O. Zhodnocení bonity klienta banky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other68537cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33603
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zhodnotit bonitu klienta banky za účelem úvěrového financování a formulovat návrhy vedoucí k jejímu zlepšení. Jsou zde ukázány metody finanční a nefinanční analýzy firmy aplikované v bankovní praxi. Návrhy na zajištění dluhové služby jsou poté formulovány na základě výsledků z analýz.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to evaluate the bank client´s creditworthiness for the purpose of loan financing and to formulate some proposals for its improvement. Some methods of financial and non-financial company analysis applied in banking practice are shown there. The proposals to ensure debt service are formulated on the basis of the results of analyzes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectnefinanční analýzacs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectbankovní sektorcs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjectdluhové financovánícs
dc.subjectúvěrová analýza.cs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectnon-financial analysisen
dc.subjectrisken
dc.subjectbanking sectoren
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjectdebt financingen
dc.subjectcredit analysis.en
dc.titleZhodnocení bonity klienta bankycs
dc.title.alternativeEvaluation of Bank Client's Creditworthinessen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-25-09:18:39cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68537en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:29:02en
sync.item.modts2019.05.18 17:50:24en
dc.contributor.refereeČáp, Danielcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record