Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvement

dc.contributor.advisorSághy Estélyi, Kristínacs
dc.contributor.authorSerednycká, Oksanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:34:21Z
dc.date.available2018-10-21T19:34:21Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSEREDNYCKÁ, O. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other68535cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33604
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti BASCOTRANS s.r.o. v letech 2010 až 2013 za pomoci vybraných metod finanční analýzy. Hlavním cílem práce je analyzovat současný finanční stav společnosti porovnat ho s vybranými konkurenty a následně navrhnout vlastní způsob na její zlepšení. První část teoreticky popisuje vybrané metody finanční a strategické analýzy, které jsou následně použity v následující analytické části. Do závěrečné kapitoly jsou zařazeny vlastní návrhy na zlepšení hospodaření společnosti.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with evaluating the financial situation of a company BASCOTRANS s.r.o. between 2006 and 2010 with selected methods of financial analysis. The main goal of this thesis is to analyze the financial situation of the company, to compare it with selected competitors and then propose possible way to improve it. The first part describes selected methods of financial and strategic analysis, which are later used in the analytical part. The final part consist of own suggestions to improve financial situation and management of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHorizontální a vertikální analýzacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectIndex IN05cs
dc.subjectPESTLE analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectHorizontal and vertical analysisen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectIndex IN05en
dc.subjectPESTLE analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleZhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-25-09:18:37cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68535en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:09:13en
sync.item.modts2020.03.31 15:49:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSmítalová, Marcelacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Hynek Peřina (místopředseda) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Hynek Peřina: Které z navrhovaných řešení považujete za prioritní? - zodpovězeno Podle čeho byste určila maximální možnou slevu pro odběratele, která je pořád ještě pro firmu únosná? - zodpovězeno Ing. Radek Doskočil, Ph.D.: Co chápeme pod věrohodností účetních výkazů? - zodpovězeno prof. Ing. Marie Jurová, CSc.: Kde uvažujete, že budou vzaty dodatečné prostředky na zvýšení mezd? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record