Show simple item record

Analysis of the Financial Efficiency of a Company Using Statistical Methods

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorŠvestka, Ivancs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:56:57Z
dc.date.available2019-04-04T04:56:57Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationŠVESTKA, I. Analýza finanční výkonnosti podniku s použitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other73280cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33628
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ekonomických ukazatelů dopravní společnosti Stanislav Krobot s.r.o. s využitím vhodných statistických metod, na základě zjištěných dat hodnotí finanční situaci podniku a navrhuje případná řešení. Práce je rozdělena do několika hlavních částí. V teoretické části jsou probrány a vysvětleny veškerá východiska pro analýzu podniku, ale také pro využité statistické metody. V části analytické je poté popsána samotná analýza ekonomických ukazatelů podniku a pomocí vybraných statistických metod určena prognóza s možným budoucím vývojem společnosti. Návrhovou část tvoří kroky, které by měla firma Stanislav Krobot s.r.o. učinit pro zlepšení stávající situace.cs
dc.description.abstractBachelor’s thesis is focused on the analysis of selected economic indicators of the transport company Stanislav Krobot Ltd. using appropriate statistical methods, based on found data assesses the financial situation of the company and suggests posssible solutions. The thesis is devided into several main parts. In the theoretical part are discussed and explained all the bases for analysis of the company, but also for used statistical methods. In the analysis part is described the analysis of economic indicators of the company and by using chosen stastitical methods has been established possible future prognosis of company’s development. Suggestion part contains steps that the transport company Stanislav Krobot Ltd. should do to improve its situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEkonomické ukazatelecs
dc.subjectvýkonnost podnikucs
dc.subjectstatistické metodycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectEconomic indicatorsen
dc.subjectbusiness performanceen
dc.subjectstatistical methodsen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjecttime seriesen
dc.titleAnalýza finanční výkonnosti podniku s použitím statistických metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of the Financial Efficiency of a Company Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-27cs
dcterms.modified2014-07-01-15:25:48cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid73280en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:08:57en
sync.item.modts2020.03.30 14:23:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHlásný, Radekcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Brož, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)cs
but.defence1) Otázky vedoucího: odpovězeno. 2) Otázky oponenta: odpovězeno. 3) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA: Má Vaše práce praktické uplatnění. Co přesně jste použil z oblasti IT ve Vaši BP. Jakou délku má programovací kod. 4) Ing. Petr Sedlák: Jak je v práci řešena problematika navigace.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record