Show simple item record

A comparison of normal value of the easement to the prices according to the internal regulations of municipalities

dc.contributor.advisorSedláček, Jancs
dc.contributor.authorHladká, Helenacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:06:20Z
dc.date.available2018-10-21T16:06:20Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationHLADKÁ, H. Srovnání obvyklé ceny věcného břemene s cenami podle vnitřních předpisů obcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other70871cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33647
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je ocenění věcného břemene cenou obvyklou a cenou stanovenou podle vnitřních předpisů obcí. Teoretická část je zaměřena na všeobecný rozbor věcných břemen, jejich právní úpravu a nejvýznamnější změny v právní úpravě, rozlišení mezi služebnostmi a reálnými břemeny, způsoby vzniku, změn a zániku věcných břemen. Dále je popsána metodika oceňování věcných břemen, rozlišení mezi cenou a hodnotou i jejich jednotlivými druhy, stanovení ročního užitku či újmy z věcného břemene a vymezení metod užívaných k oceňování věcných břemen. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány na konkrétní ocenění věcných břemen vznikajících v souvislosti s vedením inženýrských sítí.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the value of the easement at the usual price and the price determined in accordance with the internal regulations of municipalities. The theoretical part is focused on general analysis of the easements, their legislation and the most important changes in the legislation, the difference between servitudes and real loads, the cause of its constitution, modification and terminativ. It also describes the methodology of valuation of easements, the distinction between price and value of their species, determining the annual benefit or detriment of the easement and the definition of the methods used for the valuation of easements. In the practical part of these findings are applied to specific value encumbrances arising in connection with the engineering lines.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVěcné břemenocs
dc.subjectvznikcs
dc.subjectzměnacs
dc.subjectzánikcs
dc.subjectslužebnostcs
dc.subjectreálné břemenocs
dc.subjectoceňovánícs
dc.subjectadministrativní cenacs
dc.subjectobvyklá cenacs
dc.subjectvnitřní předpisy obcícs
dc.subjectinženýrské sítě.cs
dc.subjectEasementen
dc.subjectconstitutionen
dc.subjectmodificationen
dc.subjectterminationen
dc.subjectservitudeen
dc.subjectreal loaden
dc.subjectappraisementen
dc.subjectofficial priceen
dc.subjectcurrent priceen
dc.subjectinternal regulations of municipalitiesen
dc.subjectengineering lines.en
dc.titleSrovnání obvyklé ceny věcného břemene s cenami podle vnitřních předpisů obcícs
dc.title.alternativeA comparison of normal value of the easement to the prices according to the internal regulations of municipalitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-06-30-09:20:53cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70871en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:47:26en
sync.item.modts2019.05.18 05:29:25en
dc.contributor.refereeCupal, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record