Show simple item record

Interlaminar fracture toughness of fiber reinforced plastics

dc.contributor.advisorKlement, Josefen
dc.contributor.authorVodička, Víten
dc.date.accessioned2018-10-21T20:35:51Z
dc.date.available2018-10-21T20:35:51Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationVODIČKA, V. Interlaminární lomová houževnatost vláknových kompozitních materiálů s polymerní matricí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other70865cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33653
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je lépe porozumět konceptu únavového poškození damage tolerance zmapováním všech možných vlivů na lomovou houževnatost vláknového kompozitu s polymerní matricí. Toho je dosaženo provedením zkoušek za různých podmínek (např. změna parametrů měření, mód zatížení, pořadí vrstev a materiál) a monitorováním odlišností v šíření trhliny. Na základě dat získaných během těchto testů je určena lomová houževnatost. Potenciální rozdíly jsou zkonzultovány a porovnány s ostatními vzorky.en
dc.description.abstractThe goal of this master`s thesis is to improve understanding of damage tolerance concept by covering all possible effect on fracture toughness of fiber reinforced plastic material. This is achieved by performing test for diverse conditions (e.g. test setups, fracture modes, ply structures and materials) and monitoring its different crack growth behavior. Based on data obtained during these tests, fracture toughness value is determined. Potential discrepancies are discussed and put into context with the rest of specimen.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUhlíkový vláknový kompozit s polymerní matricíen
dc.subjectuhlíkové nanotrubičkyen
dc.subjectdelaminaceen
dc.subjecthnací síla trhlinyen
dc.subjectzatěžovací móden
dc.subjectinterlaminární lomová houževnatosten
dc.subjectCarbon fiber reinforced plasticcs
dc.subjectcarbon nanotubescs
dc.subjectdelaminationcs
dc.subjectenergy strain release ratecs
dc.subjectfracture modecs
dc.subjectinterlaminar fracture toughnesscs
dc.titleInterlaminární lomová houževnatost vláknových kompozitních materiálů s polymerní matricíen
dc.title.alternativeInterlaminar fracture toughness of fiber reinforced plasticscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-24-11:13:35cs
thesis.disciplineStavba letadelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70865en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:05:02en
sync.item.modts2020.03.31 17:06:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMališ, Michalen
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Janko, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Klement, CSc. (člen) Ing. Miroslav Pešák (člen) Ing. Václav Zajíc (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record