Show simple item record

The Study of Employment Athletic Clubs of Brno

dc.contributor.advisorBlahutková, Mariecs
dc.contributor.authorŠaršonová, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:36:02Z
dc.date.available2019-04-03T22:36:02Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationŠARŠONOVÁ, M. Studie zaměstnanosti v atletických klubech města Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other70480cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33704
dc.description.abstractTato práce se zabývá studií zaměstnanosti v atletických klubech města Brna. Nejdříve jsou vysvětleny základní pojmy. Poté se práce zaměřuje na specifikace jednotlivých atletických klubů. Jsou zde rozebrány kvalifikace zaměstnanců na jednotlivé pracovní pozice, dále pak finanční zabezpečení profesionálních sportovců a trenérů v klubech. Na tuto část navazuje anketní šetření a jeho vyhodnocení. V poslední části práce jsou vypracovány návrhy na zlepšení zaměstnanosti a zkvalitnění práce prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků ve sportovních klubech.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with employment in athletic clubs in Brno. First explains the basic concepts. After the thesis is focused on the specification of individual athletic clubs. There are discussed qualifications for particular positions, as well as financial security professional athletes and coaches in clubs. This part is followed guestionnaire survey and its evaluation. In the last part of the thesis, suggestions for improvement in employment and quality of work through continuing education of sports clubs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsportcs
dc.subjectsportovní klubcs
dc.subjectatletikacs
dc.subjectorganizační strukturacs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectzaměstnanostcs
dc.subjectrekvalifikacecs
dc.subjectceloživotní vzdělávánícs
dc.subjectsport. sports cluben
dc.subjectathleticsen
dc.subjectorganizational structureen
dc.subjectlabor marketen
dc.subjectemploymenten
dc.subjectretrainningen
dc.subjectlifelong learningen
dc.titleStudie zaměstnanosti v atletických klubech města Brnacs
dc.title.alternativeThe Study of Employment Athletic Clubs of Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-20cs
dcterms.modified2014-06-27-09:51:13cs
thesis.disciplineManagement v tělesné kultuřecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid70480en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:53:13en
sync.item.modts2019.05.18 14:25:54en
dc.contributor.refereeLepková, Hanacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record