Show simple item record

Assessment of Property Valuation Risks for Banking Institutions

dc.contributor.advisorVítková, Evacs
dc.contributor.authorSkalický, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:14:23Z
dc.date.available2019-05-17T07:14:23Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSKALICKÝ, M. Rizika spojená s oceňováním nemovitostí pro bankovní instituce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other70564cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33717
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá riziky spojenými s oceněním nemovitostí pro bankovní instituce. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretických vstupech jsou definovány oblasti týkající se bankovních úvěrů, především pak hypotečních úvěrů, dále ocenění nemovitostí a hodnotová analýza. Velká část je zaměřena na definování rizik spojenými s oceňováním nemovitostí pro bankovní instituce. V praktické části je již řešena případová studie, která je zaměřena na posouzení rizik, které ovlivňují hodnotu zastavované nemovitosti při poskytování hypotečního úvěru. Aby bylo možné splnit tento cíl, bylo zapotřebí nejdříve ocenit vybranou nemovitost za účelem poskytnutí hypotečního úvěru. Dále jsou na základě dotazníkového šetření nastavena rizika, která ovlivňují hodnotu zástavy, která jsou dále setříděna dle jejich významnosti. V závěru práce jsou stanovená rizika porovnána s riziky vyskytujícími se u oceněné nemovitosti v případové studii.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with risks related to the valuation of real property for banking institutions. In the theoretical inputs are defined areas related to bank loans, especially mortgages, real estate valuation and value analysis. There is a considerable part focused on defining the risks associated with the of real property valuation for banking institutions. There is in the practical part already made a case study, which is focused on the risk assessment that can affect the value of the pledge of real property for providing a mortgage. To meet this aim, first step is to put value on selected property for the purpose of a mortgage. The next step is based on a questionnaire survey to specify risks that affect the value of the pledge and to prioritize it. At the conclusion of thesis are compared defined risks with risks obtained from the case study.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikocs
dc.subjecthodnotová analýzacs
dc.subjecthypoteční úvěrcs
dc.subjectzástavacs
dc.subjectoceňovánícs
dc.subjectRisken
dc.subjectvalue analysisen
dc.subjectmortgageen
dc.subjectpledgeen
dc.subjectvaluationen
dc.titleRizika spojená s oceňováním nemovitostí pro bankovní institucecs
dc.title.alternativeAssessment of Property Valuation Risks for Banking Institutionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-23cs
dcterms.modified2014-06-30-09:20:55cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70564en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:15:44en
sync.item.modts2020.03.31 04:15:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePuchýř, Bohumilcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Martina Studnařová (člen) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record