Show simple item record

Assessing Selected Indicators of a Company Using Time Series Analysis

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorPafkovičová, Petracs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:30:58Z
dc.date.available2019-05-17T11:30:58Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPAFKOVIČOVÁ, P. Posouzení vybraných ukazatelů podniku pomocí analýzy časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other73282cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33787
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá posouzením ekonomických ukazatelů vybrané společnosti. Na základě účetních výkazů z let 2008 – 2012 analyzuje jejich vývoj a pomocí regresní analýzy a analýzy časových řad predikuje vývoj do budoucna. Obsahuje také teoretická východiska potřebná k analýze, srovnání s konkurenčními společnostmi a návrhy na zlepšení.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with the chosen company’s assesment of some economic indicators. On the basis of financial statements from years 2008 – 2012, it analyses their development and uses regression analysis and time series analysis to predict a development in the future. It containts the theoretical bases, which are necessary for an analysis, comparing with the rival companies and suggesting the improvements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEkonomické ukazatelecs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpredikce.cs
dc.subjectEconomic indicatorsen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectprediction.en
dc.titlePosouzení vybraných ukazatelů podniku pomocí analýzy časových řadcs
dc.title.alternativeAssessing Selected Indicators of a Company Using Time Series Analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-27cs
dcterms.modified2014-07-01-15:25:46cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid73282en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:27:07en
sync.item.modts2020.03.31 06:57:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNešporová, Ludmilacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Brož, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)cs
but.defence1) Otázky vedoucího: odpovězeno. 2) Otázky oponenta: odpovězeno. 3) doc. Dr. RNDr. Zdeněk Pospíšil: Vysvětlete obrázek Vývoj celkové zadluženosti uvedený na straně 59 ve Vaši BP.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record