Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorŽižlavský, Ondřejcs
dc.contributor.authorŠťastná, Kristýnacs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:31:01Z
dc.date.available2019-05-17T11:31:01Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationŠŤASTNÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other68492cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33887
dc.description.abstractBakalářská práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“, se zaměřuje na zhodnocení společnosti YCNEGA technologies s.r.o. na základě ukazatelů finanční analýzy. Práce obsahuje vyhodnocení finanční situace uvnitř podniku a zjištění jejího finančního zdraví, srovnání s konkurenčními podniky, které jsou na tom lépe. Navrhuje možnosti řešení problémů, se kterými se podnik potýká při každodenní činnosti.cs
dc.description.abstractBachelor thesis called "Evaluation of the financial situation of a company and proposals for its improvement", aims to evaluate the company YCNEGA Technologies Ltd. on the basis of financial analysis. The statement includes evaluation of the financial situation within the company and determine its financial health, compared with competitive enterprises who are better than evaluated company. It proposes possible problems solution in everyday activities of this company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectabsolutní ukazatelecs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectrozdílové ukazatelecs
dc.subjectsoustavy ukazatelůcs
dc.subjectSWOTcs
dc.subjectcash flow.cs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectabsolute indicatorsen
dc.subjectrelative indicatorsen
dc.subjectdiferential indicatorsen
dc.subjectratio scalesen
dc.subjectSWOTen
dc.subjectcash flow.en
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-26cs
dcterms.modified2014-06-30-08:11:09cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid68492en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:32:22en
sync.item.modts2020.03.31 05:16:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeStraková, Janacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího práce zodpovězena zcela. Otázka oponenta práce zodpovězena zcela. Doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. Proč považujete přítomnost psychologa při tvorbě webové prezentace za podstatnou? Otázka zodpovězena částečně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record