Zobrazit minimální záznam

Protection against Hazardous Chemical Substances

dc.contributor.advisorMika, Otakar Jiřícs
dc.contributor.authorPajpachová, Veronikacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:06:19Z
dc.date.available2018-10-21T16:06:19Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPAJPACHOVÁ, V. Ochrana před nebezpečnými chemickými látkami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other70148cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33901
dc.description.abstractTéma ochrany obyvatelstva je v dnešní době velmi aktuální. Ukazuje se, že běžný občan České republiky není schopen v případě mimořádné události chránit svůj majetek, zdraví ani život. Tato diplomová práce je zaměřena na připravenost obyvatelstva na havárie s účastí nebezpečných chemických látek v minulosti a dnes a nabízí srovnání s jinými státy. Hlavní část je pak věnována příručce pro ochranu před nebezpečnými chemickými látkami, podle které se laik dokáže v krizové situaci zorientovat a reagovat tak, jak bude tato situace vyžadovat.cs
dc.description.abstractThe theme of population protection nowadays is very actual. It shows, that the average citizen of the Czech Republic is not able to protect his property, health nor life in the case of an emergency. This thesis examines on the readiness of the population in the case of accidents involving hazardous chemical substances in the past and nowadays and offers a comparison with other countries. The main part focuses on the guide for protection against hazardous chemical substances, according to which even an uninitiated person can orientate in the crisis situation and respond accordingly.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectochrana obyvatelstvacs
dc.subjectnebezpečné chemické látkycs
dc.subjectprůmyslové haváriecs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectindividuální ochranacs
dc.subjectpopulation protectionen
dc.subjecthazardous chemical substancesen
dc.subjectindustrial accidentsen
dc.subjectemergencyen
dc.subjectindividual protectionen
dc.titleOchrana před nebezpečnými chemickými látkamics
dc.title.alternativeProtection against Hazardous Chemical Substancesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-23cs
dcterms.modified2014-06-24-13:53:35cs
thesis.disciplineŘízení rizik chemických technologiícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70148en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.10.21 20:28:11en
sync.item.modts2018.10.21 14:41:46en
dc.contributor.refereeZahradníček,, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam