Show simple item record

Technology of high pressure die-castings and influences having effect on their quality

dc.contributor.advisorRoučka, Jaromírcs
dc.contributor.authorŠtipl, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:35:52Z
dc.date.available2018-10-21T20:35:52Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationŠTIPL, P. Technologie lití vysokotlakých odlitků a vlivy působící na jejich kvalitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other70818cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33907
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá technologií lití vysokotlakých odlitků a především vlivy, které působí na jejich výslednou kvalitu. Cílem práce je navrhnout opatření vedoucí k převedení odlitku válce pro motorovou pilu do sériové produkce. Práce zahrnuje popis výroby odlitků technologií vysokotlakého lití, teoretický rozbor faktorů, které ovlivňují výslednou kvalitu odlitků a praktický popis převedení odlitku válce pro motorovou pilu do sériové výroby. Problematika převedení výroby byla řešena pomocí několika vzorkování a závěrečné ověřovací série. Součástí každého vzorkování je analýza a návrh opatření vedoucích k odstranění nebo minimalizaci vzniku nedostatků a vad, které se v průběhu vzorkování objevily. Na základě tohoto postupu se podařilo úspěšně optimalizovat výrobní proces a převedení odlitku válce pro motorovou pilu do sériové výroby. Výsledky této práce umožnily plynulý převod do sériové produkce také u dalšího typu válce vyráběného firmou MOTOR JIKOV Slévárna a.s.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the technology of high pressure die casting and especially influences having effect on their final quality. The aim of this thesis is to design the measures to convert casting of the cylinder for chainsaw into the serial production. The thesis contains a description of the production of castings by technology of high pressure die casting, theoretical analysis of the factors with effects on their final quality and practical description of the conversion casting of cylinder for chainsaw into the serial production. The problem of converting to serial production has been solved by several samplings and final test series. Part of each sampling is analysis of defects and design of measures leading to elimination or at least minimization of such defects. On the basis of the production process has been successfully optimized and casting of the cylinder for chainsaw was successfully converted into the serial production. The results of this work also allowed for a smooth conversion into the serial production of another type of cylinder, manufactured by company MOTOR JIKOV.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVysokotlaké litícs
dc.subjectAlSi9Cu3(Fe)cs
dc.subjecttlaková formacs
dc.subjectstroje pro tlakové litícs
dc.subjectoptimalizace výroby tlakového odlitku.cs
dc.subjectHigh pressure die castingen
dc.subjectAlSi9Cu3(Fe)en
dc.subjectdieen
dc.subjectdie casting machinesen
dc.subjectoptimize of production of pressure die casting.en
dc.titleTechnologie lití vysokotlakých odlitků a vlivy působící na jejich kvalitucs
dc.title.alternativeTechnology of high pressure die-castings and influences having effect on their qualityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-06-26-09:57:48cs
thesis.disciplineSlévárenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70818en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:30:39en
sync.item.modts2019.04.03 15:10:58en
dc.contributor.refereePrášil, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record