Poslední příspěvky

 • Vplyvy vlasností grafových štruktúr na správanie vybraného distribuovaného algoritmu 

  Daňhel, Tomáš
  Cílem práce je popsat vlivy grafových struktur na chování vybraného distribuovaného algoritmu. V první části je popsán teoretický koncept a chování distribuovaných algoritmů. Popsány jsou také matematické nástroje, které ...
 • Detekce optického disku ve snímcích z experimentální fundus kamery 

  Daněk, Daniel
  Tato práce se zabývá analýzou snímků z experimentální fundus kamery, zejména vlastnostmi struktury optického disku. Popisuje základní vlastnosti lidského oka a principy vyšetření, zejména pak vyšetření digitální fundus ...
 • Změna magnetické susceptibility při klíčení rostlin 

  Sedlář, Petr
  Práce se zabývá zkoumáním změny magnetické susceptibility při klíčení raného somatického embrya (RSE) smrku ztepilého. Susceptibilita je z fyzikálního pohledu vlastnost, kterou je možné využít k určování rozmanitých parametrů ...
 • Restaurování analogových zvukových záznamů z magnetických audio pásek 

  Spiššák, Filip
  Témou tejto bakalárskej práce je teoretický rozbor rušení, ktoré sa často vyskytujú v nahrávkach z magnetických audio pások z objektívneho i subjektívneho hľadiska. Ďalej je navrhnutý a realizovaný posluchový test, v ktorom ...
 • Zhášení spínacího oblouku v el. přístrojích 

  Karásek, Ladislav
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky spínacího oblouku v elektrických přístrojích, představení úspěšných zhášecích principů v současných přístrojích a její praktická část je zaměřena na inovaci ...
 • Automatizace měřicí tratě pro testování regulačních a zavíracích ventilů 

  Mudroch, Andrej
  Práca sa zaoberá softvérovým návrhom a implementáciou automatizovaného ovládacieho systému pre zariadenie (testovaciu trať) na testy ventilov na pitnú vodu v programovacom prostredí LabVIEW. V práci je táto trať rozobratá, ...
 • Využití mobilní platformy Android k ovládání přístrojové techniky 

  Macek, Michal
  Předkládaná práce popisuje aktuální trendy a moderní metody využívající mobilní zařízení k ovládání laboratorních přístrojů a následnému měření. Hlavním cílem je vytvoření aplikace pro mobilní zařízení s operačním systémem ...
 • Stanovení křivek citlivosti pro litograf s gaussovským svazkem 

  Šuľan, Dušan
  Předkládaná práce se zabývá procesem tvorby struktur pomocí elektronové litografie. Základním zaměřením práce je stanovení křivek citlivosti rezistu PMMA pro elektronový litograf Vistec EBPG 5000+ ES. Křivky citlivosti ...
 • Řízení výkonových LED řetězců 

  Jaroš, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou řízení výkonových LED diod. V úvodní části je probrána teorie a různé druhy a typy LED diod. V další části jsou probrány proudové zdroje. Jejich rozdělení a vlastnosti. Poté se zabýváme způsoby ...
 • Nedestruktivní metody detekce aktivity dřevokazných škůdců 

  Soja, Radim
  Obsahem práce je prostudování metody nedestruktivní detekce aktivity dřevokazných škůdců ve stavebním konstrukčním prvku. Detekce je prováděna akustickou detekcí vitální aktivity larvy tesaříka krovového. Pro potlačení/odstranění ...
 • Šíření vln na homogenním vedení 

  Brázda, Daniel
  Tato práce se zabývá sířením elektromagnetických vln. V teoretické části je popsáno šíření vln ve volném prostředí i na vedení. Hlavním cílem této práce je navrhnout nové rozložení laboratorní úlohy, ve které studenti měří ...
 • Analýza kvality ovzduší v blízkosti vybraných energetických zařízení 

  Páll, Marek
  Práca sa zaoberá analýzou kvality ovzdušia v blízkosti energetických zariadení a hodnotením emisií spôsobovaných energetickými zariadeniami. V práci sú uvedené zákony a právne predpisy, ktoré súvisia s hodnotením kvality ...
 • Notifikace pomocí USB HID zařízení 

  Janáček, Daniel
  Cieľom tejto práce je zoznámenie sa so štandardom HID, ktorý využívajú externé USB zariadenia, ako napríklad notifkátory. Ďalšou úlohou je vybrať takéto hardvérové zariadenie a následne ku nemu naprogramovať plugin, ...
 • Zalévací hmoty pro výkonovou elektroniku 

  Štajner, David
  Zalévací hmoty jsou v elektrotechnice často používaným materiálem, který elektrotechniku chrání před nepříznivými vlivy, zlepšuje její izolační vlastnosti a napomáhá lepšímu odvodu tepla z oblasti zalitých součástek do ...
 • Analýza jednofázového asynchronního motoru 

  Vícha, Adam
  Bakalářská práce pojednává o konstrukci, principu funkce, způsoby zapojení, vinutí a rozdělení ztrát asynchronních motorů zejména se zaměřením na jednofázové asynchronní motory. V praktické části jsou v laboratoři proměřeny ...
 • Návrh drápkového provedení automobilového alternátoru 

  Szekeres, Vojtech
  Práca sa zaoberá alternátormi používanými v osobných automobiloch, ich konštrukciou, funkciou, typickými priebehmi a charakteristikami a návrhom. Alternátory sú špecifické lichobežníkovým tvarom pólov na rotore, vytvárajú ...
 • Využití robotického manipulátoru pro simulaci stisků dotykového displeje 

  Tatýrek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá volbou a popisem robotického manipulátoru pro simulaci doteků. Je rozebrán návrh tvaru, volba materiálu a výroba efektoru pro simulaci stisku dotykového displeje prstem. V práci je popsána ...
 • Elektrický pohon pro ovládání 3f. autotransformátoru 

  Morávek, Lukáš
  Bakalárska práca sa zaoberá výberom typu elektrického motora a navrhnutím schém zapojenia a dosiek plošných spojov pre výkonové, riadiace a napájacie obvody elektrického pohonu pre ovládanie trojfázového autotransformátora. ...

Zobrazit další