Show simple item record

Automatic MS Outlook Email Account Management

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrsk
dc.contributor.authorKarlubík, Petersk
dc.date.accessioned2019-04-03T22:35:57Z
dc.date.available2019-04-03T22:35:57Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKARLUBÍK, P. Automatická správa emailových účtů v MS Outlook [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other74027cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33976
dc.description.abstractTato práce se zabývá tvorbou aplikace, takzvaného makra, napsaného v jazyce VBA. Toto makro má sloužit k usnadnění a částečné automatizaci každodenní práce ve firmě. Hlavním cílem bylo navrhnout a vytvořit makro tak, aby mohlo být reálně využito firmou, pro kterou je určeno, tak jak bylo zamýšleno. V práci je také analyzovaná situace podniku, jak co se týče vnějšího tak vnitřního prostředí. Koncovým výsledkem je nástroj, který umožňuje automaticky spravovat emailové účty dané firmy, přebírat přílohy, roztřídit je podle typů soborů a pak je posílat k tisku. V závěru práce je zhodnocen skutečný přínos produktu.sk
dc.description.abstractThis thesis deals with the creation of an application, a so called macro, written in VBA language. This macro is supposed to save and partially automate everyday labor in the company. The main goal is to design and create the macro so that it could actually be used by the company for which it was intended and the way it was intended. The paper also analyzes the situation in the company, in terms of external as well as internal environment. The final outcome is a tool, that allows automatic email account management of a given firm, download attachment, sort them according to their file types and then send them to print. In the end of the thesis the actual contribution of the product is evaluated.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVisual Basic aplikacesk
dc.subjectspráva emailových účtůsk
dc.subjectfiremní software VBAsk
dc.subjecttisk emailových přílohsk
dc.subjectautomatizované zpracování přílohsk
dc.subjectVisual Basic applicationen
dc.subjectemail account managementen
dc.subjectbusiness software VBAen
dc.subjectemail attachment printen
dc.subjectautomatic attachment processingen
dc.titleAutomatická správa emailových účtů v MS Outlooksk
dc.title.alternativeAutomatic MS Outlook Email Account Managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-25cs
dcterms.modified2014-07-01-15:25:42cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74027en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:41:30en
sync.item.modts2020.03.31 21:27:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBizík, Ivansk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (předseda) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)cs
but.defenceOponent - V akých podmienkach bolo makro pri testovaní spúšťané a aké doby prechodu účtami boli zaznamenané v týchto podmienkach? - zodpovězena Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. - Metoda výpočtu nákladů na mzdy- zodpovězenacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record