Show simple item record

Computer Network Design for the Multifunctional House

dc.contributor.advisorOndrák, Viktorcs
dc.contributor.authorGruberová, Nellycs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:31:03Z
dc.date.available2019-05-17T11:31:03Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationGRUBEROVÁ, N. Návrh počítačové sítě multifunkčního domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other71074cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34076
dc.description.abstractCílem práce je analyzovat a následně navrhnout univerzální kabeláž pro multifunkční dům, ve kterém sídlí nejmenovaná firma a čtyřčlenná rodina. Obsah první části práce je analýza současného stavu, který je nevyhovující. Druhá část se zabývá teoretickými východisky, která využijeme ve třetí části, kde je vlastní návrh řešení. Konkrétní postupy a prvky jsou obsaženy v poslední části práce.cs
dc.description.abstractThe objective of this work is to analyze and design a computer netwrok for multifunctional house, where is located an unnamed company and also a family of four members. The content of the first part is an analysis of the current situation, which is inconvenient. The second part deals with the theoretical bases, which is used in the third part, where is custom design solutions. The specific procedures and elements are contained in the last part.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNávrh kabelážecs
dc.subjectpočítačová síťcs
dc.subjectuniverzální kabelážcs
dc.subjectdatový rozvaděčcs
dc.subjectsíťová infrastrukturacs
dc.subjectkabelážní systém.cs
dc.subjectGeneric cable systemen
dc.subjectcomputer networken
dc.subjectuniversal cablingen
dc.subjectdata racken
dc.subjectnetwork infrastructureen
dc.subjectcabling system.en
dc.titleNávrh počítačové sítě multifunkčního domucs
dc.title.alternativeComputer Network Design for the Multifunctional Houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-25cs
dcterms.modified2014-07-01-15:25:41cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid71074en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:29:14en
sync.item.modts2020.03.31 03:28:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMelega, Tomášcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce. odpovězeno Otázky oponenta práce odpovězeno 1. Ing. Jordán Jsou navržené datové zásuvky kompatibilní s dalšími prvky? odpovězeno 2. doc. Kropáč Nebude se vedení kabelů křížit s elektrickým vedením? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record