Show simple item record

Customer Satisfaction Analysis and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorHonsová, Radkacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:36:02Z
dc.date.available2019-06-19cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationHONSOVÁ, R. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other73959cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34084
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na výzkum spokojenosti zákazníků společnosti Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů s. r. o.. Tato společnost se zabývá výrobou a prodejem plastových kanalizačních potrubí a působí v mnoha zemích. Cílem bude analyzovat výši spokojenosti zákazníků a navrhnout opatření na její zvýšení. Práce se zkládá z několika částí. První část práce obsahuje teoretická východiska práce. Následuje samotná analýza spokojenosti dotazováním a vyhodnocování dotazníků. V poslední části navrhneme vlastní řešení a ohodnotíme jejich přínos.cs
dc.description.abstractThis work is focused on research of customer's satisfaction of company Gebr. Ostendorf - OSMA plastic processing s.r.o.. This company deals with manufacturing and sale of plastic sewer pipeline and operates in many countries. The aim is to analyze the level of customer's satisfaction and to suggest measures to enhance it. Work is composed of several parts. The first part contains theoretical sollutions to work. The following is an analysis of current satisfaction by questioning and evaluating questionnaires. In the last part we suggest own solution and evaluate its benefits.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectAnalýza spokojenostics
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectprůzkumcs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectměření spokojenostics
dc.subjectloajalita zákazníkacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectAnalysis satisfactionen
dc.subjectcustomer surveyen
dc.subjecta questionnaire measuring satisfactionen
dc.subjectcustomer loyaltyen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleAnalýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovněcs
dc.title.alternativeCustomer Satisfaction Analysis and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-06-27-09:52:15cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid73959en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:42:36en
sync.item.modts2020.03.31 18:52:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTechnik, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Jakuba (místopředseda) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího bakalářské práce – odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce – odpovězeno Otázka: prof. Režňáková - Systém bonusů a systém stanovení ceny - odpovězeno Otázka: Ing. Chlebovský - Využití finanční analýzy, Spokojenost s cenou - odpovězeno Otázka: Ing. Jakuba - Oblast řízení zakázek - odpovězeno Otázka: Ing. Kučerová - Hodnocení dle bodové škály, zhodnocení variant vytvoření skladovacích prostor - odpovězeno Otázka: prof. Režňáková - Systém skladování, výstvba nové haly, metody hodnocení investičních projektů, rentabilita kapitálu a podkapitalizování společnosti - odpovězeno částečněcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record