Show simple item record

Customer Satisfaction Analysis and Proposals for Its Improvement

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorSlobodníková, Evacs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:28:34Z
dc.date.available2019-05-17T01:28:34Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSLOBODNÍKOVÁ, E. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other73962cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34085
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků s produktem. Práce definuje teoretická východiska a problematiku, která souvisí se spokojeností zákazníka. Dále popisuje základní metody a postupy analýzy marketingového prostředí a problematiku dotazníkového průzkumu. Teoretická východiska jsou aplikována na konkrétní produkt, běžecké boty od společnosti adidas. Z dotazníkového průzkumu, vnitřní a vnější analýzy, vyplynuly faktory, se kterými zákazníci jsou nebo nejsou spokojeni. Na základě výstupu z dotazníků jsou stanoveny konkrétní návrhy na růst spokojenosti zákazníků s produktem.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the analysis of customer satisfaction with the product. This work defines the theoretical backgroung and issues related to customer satisfaction. The basic methods and processes for analysis of the marketing environment and the isssue of a questionnaire survey. Theoretical solutions are applied to a specific product, running shoes of the company adidas. The questionnaire survey, internal and external analysis, suggests the factors with which customers are or are not satisfied. Specific proposals to increase customer satisfaction with the product are set out on the basis of the outputs from the questionnaire.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectspokojenost zákazníkacs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectexterní analýzacs
dc.subjectinterní analýzycs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectcustomeren
dc.subjectcustomer satisfactionen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectexternal analysisen
dc.subjectinternal analysisen
dc.subjectquestionnaireen
dc.titleAnalýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovněcs
dc.title.alternativeCustomer Satisfaction Analysis and Proposals for Its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-25-09:18:40cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73962en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:32:28en
sync.item.modts2020.03.31 06:14:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLedvinka, Karelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Markéta Draxlová (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceOtázka oponenta - odpovězeno. prof. Režňáková - Co by podpořilo Váš návrh na otevření nové prodejny v sídle firmy v Německu? Jaké období jste sledovala? - odpovězeno. doc. Putnová - Spolešnost adidas podobný výzkum pro svoje výrobky dělá? Jakou má firma adidas zpětnou vazbu od zákazníků, jakou formu průzkumu spokojenosti zákazníků dělá? Uvedené závěry analýz vyhází z Vaší hlavy, anebo z převzatého zdroje? - odpovězeno. Ing. Draxlová - Myslíte, že udělat návrh na novou pobočku je to, co firmu zajímá? Je to reálné? - odpovězeno. Ing. Veselý - Kolik máte prodejen? Vás marketing provádí strategické analýzy?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record