Show simple item record

Database Design for Eltex Electronics

dc.contributor.advisorLuhan, Jancs
dc.contributor.authorKravcová, Jitkacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:19:25Z
dc.date.available2018-10-21T17:19:25Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKRAVCOVÁ, J. Návrh databáze pro Eltex electronics [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other72782cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34128
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou návrhu databázového systému přizpůsobenou požadavkům společnosti ELTEX electronics. Návrh databáze je realizován v databázovém systému MySQL. Databáze je navržena pro účely archivace a následné vizualizace dat získaných z měřicích přístrojů. Data jsou ukládána na databázový server, kde je připravený databázový systém MySQL s navrženou databází.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deal with the proposal database system tailored to company requirements ELTEX electronics. Database design is realized in a database system MySQL. The database is designed for archiving and visualization of data obtained from measuring devices. Data is saved to the database server, where is the MySQL database system with the designed database.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDatabázecs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectdatabázový systémcs
dc.subjectservercs
dc.subjectrelační modelcs
dc.subjectnávrh databázecs
dc.subjectDatabaseen
dc.subjectMySQLen
dc.subjectdatabase systemen
dc.subjectserveren
dc.subjectrelational modelen
dc.subjectdatabase designen
dc.titleNávrh databáze pro Eltex electronicscs
dc.title.alternativeDatabase Design for Eltex Electronicsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-26cs
dcterms.modified2014-07-01-15:25:43cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72782en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:27:31en
sync.item.modts2020.03.31 09:25:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŽeravík, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Zdeněk Brož, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - Ing. Jan Luhan, Ph.D.: 1) Jakým způsobem budou archivována naměřená data a k čemu budou tyto informace použity? - odpovězeno 2) Jak byste charakterizovala přínosy Vaší práce a vynaložené zdroje na její realizaci? - odpovězeno Otázka oponenta - Ing. Martin Žeravík: 1) V kapitole 1.5.4 je uvedeno, že každá tabulka má svůj primární klíč. Je možné vytvořit tabulku bez primárního klíče? Jaké by taková tabulka měla vhodné využít? - odpovězeno 2) V kapitole 1.10 jsou uvedeny výhody a nevýhody uložených procedur. Co je uložená procedura? - odpovězeno Otázky komise: 1) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA: Jaké aplikace poběží na databázové platformě? Kdo bude správcem databáze? - odpovězeno 2) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA: Shrňte ekonomické hodnocení. - odpovězeno 3) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA: Jaká je Vaše cena za člověkohodiny? - odpovězeno 4) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA: Proč jste si vybrata zrovno toto téma na bakalářskou práci? - odpovězeno 5) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA: S jakými databázemi máte zkušenosti? - odpovězeno 6) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA: Budete se touto oblastí zabývat i v budoucnu? - odpovězeno 7) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D.: Jak se píše slovo "byte"? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record