Show simple item record

Project for Innovation of International Sports Event

dc.contributor.advisorKotrbáček, Václavcs
dc.contributor.authorBráblík, Richardcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:56:56Z
dc.date.available2019-04-04T04:56:56Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBRÁBLÍK, R. Návrh inovace mezinárodní sportovní akce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other70624cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34131
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá popisem a analýzou mezinárodního závodu chlapců a dívek ve sportovní gymnastice Memoriálu Jana Gajdoše. Práce je rozdělena na několik částí. První část obsahuje teoretická východiska, která jsou následně aplikována v praktické části práce. Na základě všech provedených analýz jsou dále zpracovány návrhy na inovaci závodu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the description and analysis of the boys and girls international event in artistic gymnastics Memoriál Jana Gajdoše. The thesis is devided into several parts. First part contains theoretical bases, that are applied in the practical part of the thesis. On the basis of all the performed analyses are processed proposals to innovation of the event.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSportovní gymnastikacs
dc.subjectsportovní oddílcs
dc.subjectmezinárodní závodcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectArtistic gymnasticsen
dc.subjectsports cluben
dc.subjectinternational eventen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleNávrh inovace mezinárodní sportovní akcecs
dc.title.alternativeProject for Innovation of International Sports Eventen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-20cs
dcterms.modified2014-06-27-09:51:12cs
thesis.disciplineManagement v tělesné kultuřecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid70624en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:29:18en
sync.item.modts2020.03.31 02:55:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMihola, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Josef Polák, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - odpovězeno oponent přítomen, položil další otázku na téma, jak získat více diváků na závodě - odpovězeno doc. Drnek: co bylo cílem ankety? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record