Show simple item record

Microstructural stability of austenitic steels during fatigue loading

dc.contributor.advisorPantělejev, Liborcs
dc.contributor.authorKudelka, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:35Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:35Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKUDELKA, M. Stabilita struktury austenitických ocelí během únavového zatěžování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72662cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34135
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na studium vybraných austenitických korozivzdorných ocelí, které byly únavově zatěžovány za normálních a snížených teplot. Teoretická část práce je rozdělena na tři části. První část definuje austenitické nerezavějící oceli se zaměřením na chemické složení a mikrostrukturu. Druhá část je věnována deformačně indukované martenzitické transformaci. V třetí části jsou detailně popsány zákonitosti procesu únavového poškozování. Experimentální část práce je zaměřena na pozorování změn struktury austenitické matrice metodami barevné metalografie a jejich relaci k napěťově-deformační odezvě materiálu za daných podmínek únavového zatěžování. Na sérii vzorků ocelí AISI 304 a 316L únavově zatěžovaných za různých podmínek jsou pozorovány pomocí světelné mikroskopie naleptané struktury, ve kterých je semikvantitativně vyhodnocena přítomnost a morfologie deformačně indukovaného martenzitu. Výsledky jsou korelovány s únavovým poškozením ocelí.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis studies the structure of selected austenitic stainless steels which were fatigued at room and depressed temperatures. The theoretical part is divided into three parts. The first one defines the austenitic stainless steels with accent to their chemical composition and microstructure. Second part is dedicated to deformation-induced martensite formation. The third part shows the mechanisms and stages of damage due to cyclic straining. The experimental part is focused especially on the observing of microstructural changes by methods of colour metallography and their relation to stress-strain response of material under selected conditions of fatigue loading. Series of samples of 304 and 316L steels were prepared by colour etching and their microstructures were documented using optical microscopy. Then the semi-quantitative measurements of presence and morphology of deformation-induced martensite were done and the results were discussed and correlated with fatigue damage level.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdeformačně indukovaný martenzitcs
dc.subjectaustenitická korozivzdorná ocelcs
dc.subjectcyklické zatěžovánícs
dc.subjectbarevné leptánícs
dc.subjectdeformation-induced martensiteen
dc.subjectaustenitic stainless steelen
dc.subjectcyclic loadingen
dc.subjectcolour etchingen
dc.titleStabilita struktury austenitických ocelí během únavového zatěžovánícs
dc.title.alternativeMicrostructural stability of austenitic steels during fatigue loadingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-25-08:14:59cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72662en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:06:42en
sync.item.modts2020.03.31 04:42:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVálka, Liborcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record