Show simple item record

User plane analysis in 4G mobile networks

dc.contributor.advisorNovotný, Vítcs
dc.contributor.authorDuda, Michalcs
dc.date.accessioned2014-12-19T17:11:22Z
dc.date.available2014-12-19T17:11:22Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationDUDA, M. Analýza uživatelského provozu v mobilních sítích 4. generace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73735cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34267
dc.description.abstractCieľom práce je problematika mobilních sietí LTE-EPC. Dočítať sa môžete predovšetkým o užívateľskej rovine a jej protokolovej výbave. Sú tu opísané základné procedúry týkajúce sa realizácie bežných služieb realizovaných v súčasnosti užívateľmi v mobilních sieťach, ako sú prehliadanie webových stránok, sťahovanie súborov, prístup k elektronickej pošte, sledovanie streamovaného videa či počúvanie audia. Ďalej sa môžete dočítať o navrhnutej sade výkonnostních indikátorov hodnotiacich po kvalitatívnej stránke mobilnú sieť z hľadiska realizovaných služieb, o vzťahoch pre ich výpočet a vhodných spôsoboch zistenia potrebných parametrov pre ich výpočet. Nakoniec sa môžete dočítate o spôsobe, akým sa poskytnutá vzorka dát zo siete LTE analyzovala a následne vyhodnotila.cs
dc.description.abstractThe aim of the work is the mobile network LTE-EPC. You can read all about user plane and its protocol feature. This work describes procedures relating to the implementation of current services performed in the present by users in mobile networks, such as web browsing, file downloading, accessing email, watching streaming video or listening to audio. Furthermore, you can read about the proposed set of performance indicators for evaluation after qualitatively mobile network in terms of implemented services on the relations of their calculation and the appropriate way to identify the necessary parameters for the calculation. Finally, you can read about the method in which have been given sample of data from the LTE network analyzed and evaulate.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLTEcs
dc.subjectE-UTRANcs
dc.subjectEPCcs
dc.subjectbearercs
dc.subjectQoScs
dc.subjectMBMScs
dc.subjectKPIcs
dc.subjectLTEen
dc.subjectE-UTRANen
dc.subjectEPCen
dc.subjectbeareren
dc.subjectQoSen
dc.subjectMBMSen
dc.subjectKPIen
dc.titleAnalýza uživatelského provozu v mobilních sítích 4. generacecs
dc.title.alternativeUser plane analysis in 4G mobile networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.extent4.63 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2014-06-20-07:40:20cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid73735en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 16:58:59en
sync.item.modts2019.05.18 01:29:54en
dc.contributor.refereeKrkoš, Radkocs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record