Show simple item record

Methods of acquisition and processing of images based on sparse representations

dc.contributor.advisorRajmic, Pavelcs
dc.contributor.authorTalár, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:23:49Z
dc.date.available2019-05-17T14:23:49Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationTALÁR, O. Metody pořízení a zpracování obrazů založené na řídkých reprezentacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73811cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34281
dc.description.abstractPráce se zabývá rekonstrukčními možnostmi, které poskytuje řídká reprezentace signálů. Tato reprezentace zmenšuje signál na pouhý vektor prvků, které ukazují na části signálu ve slovníkové matici. Je nastíněna problematika s kvantovaným signálem a připomenuty druhy modulací, při kterých dochází ke kvantizaci a její způsoby. K řešení je zvolen algoritmus Douglas-Rachford, který nám umožňuje přibližovat se postupně k množině všech přijatelných řešení. Na konci je předvedeno řešení problému a několik testů pro ukázku funkce vytvořeného programu.cs
dc.description.abstractThesis deals with the reconstruction possibilities provided by the sparse representation of signals. This representation reduces the signal to a mere vector of elements which indicate the signal portion in the dictionary array. It outlined the problems with the quantized signal and recalled modulation type, involving a quantization and its ways. The solution is selected Douglas-Rachford algorithm that allows us to approximate on to the set of all acceptable solutions. At the end is demonstrated problem solution and several tests for presentation of created program.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘídké reprezentacecs
dc.subjectdekvantizacecs
dc.subjectodšumovánícs
dc.subjectdopředně-zpětný algoritmuscs
dc.subjectDouglas-Rachford algoritmuscs
dc.subjectrekonstrukce signálucs
dc.subjectSparse representationen
dc.subjectdequantizationen
dc.subjectdenoisingen
dc.subjectforward-backward algorithmen
dc.subjectDouglas-Rachford algorithmen
dc.subjectsignal reconstructionen
dc.titleMetody pořízení a zpracování obrazů založené na řídkých reprezentacíchcs
dc.title.alternativeMethods of acquisition and processing of images based on sparse representationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-06-20-07:40:28cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid73811en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:08:23en
sync.item.modts2020.03.30 21:40:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMach, Václavcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Existují jiné možnosti, jak provést projekci mimo použité kvadratické programování? Jaké? 2. V které fázi dopředně-zpětného algoritmu předpokládáte, že mohla nastat chyba způsobující nedokonalou rekonstrukci? 3. Jaký je hlavní přínos Vaší práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record