Show simple item record

The Measurement of Car Deceleration During Engine Braking

dc.contributor.advisorBradáč, Albertcs
dc.contributor.authorBejčková, Janacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:14:25Z
dc.date.available2019-05-17T07:14:25Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBEJČKOVÁ, J. Měření zpomalení osobních automobilů při brzdění motorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other63225cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34377
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá měřením zpomalování osobních automobilů při brzdění motorem z různých výchozích rychlostí při zařazených určitých rychlostních stupňů u vybraného vzorku vozidel. Skládá se z teoretické části, ve které jsou vymezena odborná východiska, vysvětleny vybrané jízdní parametry včetně uvedení způsobu jejich měření a další související skutečnosti z oblasti konstrukčních vlastností vozidel, dále z návrhu vlastní metodiky měření, kde je podán celkový plán realizace měření, informace o jeho průběhu a popis práce s decelerometrem, dále z vlastního měření zpomalení vozidel, jehož součástí je interpretace dílčích naměřených hodnot a z konečného vyhodnocení všech provedených měření a patřičného vyvození závěrů.cs
dc.description.abstractThe presented diploma thesis deals with the measurement of car deceleration during engine braking from different starting speeds and different speed gears with a sample of vehicles. This piece of work consists of a theoretical part, where problem background is defined, selected driving parameters including the manner how to measure them are explained and the facts in the field of structural characteristics of the vehicle are given, further from a design of measurement methodology that gives an overall plan of implementation, all the respective information and a description of handling with decelerometer, further from a real measurement of the deceleration including an interpretation of partial obtained values and finally from the evaluation of all results with appropriate conclusions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJízdní odporycs
dc.subjectpřevodové poměrycs
dc.subjectzpomalenícs
dc.subjectbrzdění motoremcs
dc.subjectdecelerometr.cs
dc.subjectMotion resistancesen
dc.subjectgear ratiosen
dc.subjectdecelerationen
dc.subjectengine brakingen
dc.subjectdecelerometer.en
dc.titleMěření zpomalení osobních automobilů při brzdění motoremcs
dc.title.alternativeThe Measurement of Car Deceleration During Engine Brakingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-23cs
dcterms.modified2014-06-24-13:53:33cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63225en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:09:51en
sync.item.modts2020.04.01 01:55:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSedlák, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen) Ing. Jaroslav Kudláček (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record