Show simple item record

Materials and their application in low temperature parts of STM microscope

dc.contributor.advisorUrban,, Pavelen
dc.contributor.authorVoňka, Jakuben
dc.date.accessioned2019-11-27T20:12:04Z
dc.date.available2019-11-27T20:12:04Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationVOŇKA, J. Materiály a jejich aplikace v nízkoteplotních částech STM mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38549cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/343
dc.description.abstractPrůtokvý kryostat s kapalným héliem (LHe) je vyvíjen skupinou Kryogeniky a Supravodivosti na Ústavu Přístrojové Techniky pro stávající rastrovací tunelovací mikroskop (STM) pracující za pokojové teploty na Ústavu Fyzikálního Inženýrství. Tato bakalářská práce se zabýva výběrem materiálů a určením jejich vlastností pro potenciální využití v některých částech nízkoteplotního STM mikroskopu (LT-STM), se zaměřením zejména na tepelnou vodivost v teplotním rozsahu od 4 K do 300 K. Je zde probírána problematika měděných svazků pro tepelné spojení vzorku s tepelným výměníkem. Slitina CuCrZr byla podrobně zkoumána jako vhodný materiál pro držák vzorku. Byly určeny tepelné toky málo vodivými podpěrami založenými na styku sférických ploch pro použití jako izolace mezi studeným držákem vzorku a STM stolkem.en
dc.description.abstractCryogenic flow cryostat with liquid helium (LHe) is being developed by Group of Cryogenics and Superconductivity at Institute of Scientific Instruments for the existing scanning tunneling microscope (STM) working at ambient temperature at Institute of Physical Engineering. This thesis deals with the selection of materials and determination of their material characteristics for potential use in some parts of the low temperature STM (LT-STM), focusing mostly on thermal conductivity in temperature range from 4 K to 300 K. Problematics of copper braids for thermal connection of the sample with cold heat exchanger is discussed. CuCrZr alloy was closely studied as a possible material for sample holder. Heat fluxes through low conductive supports based on thermal resistance of spherical contacts were determined for possible use as an insulation between cold sample holder and STM table.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttepelná vodivosten
dc.subjectprůtutokový LHe kryostaten
dc.subjectSTMen
dc.subjectkryogenikaen
dc.subjectthermal conductivitycs
dc.subjectflow LHe cryostatcs
dc.subjectSTMcs
dc.subjectcryogenicscs
dc.titleMateriály a jejich aplikace v nízkoteplotních částech STM mikroskopuen
dc.title.alternativeMaterials and their application in low temperature parts of STM microscopecs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-21cs
dcterms.modified2011-07-16-10:45:18cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid38549en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:05:02en
sync.item.modts2020.05.22 12:35:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVlček, Ivanen
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record