Now showing items 1-20 of 438

 • Biometrie s využitím snímků duhovky 

  Tobiášová, Nela
  Biometrické techniky jsou v současné době velmi rozšířené vědní odvětví. Biometrií je myšleno automatizované rozpoznávání osob na základě jejich anatomických rysů, v případě této diplomové práce duhovky oka. Rozpoznání ...
 • Mechanické testování elektronických sestav vibracemi 

  Pešina, Tomáš
  Obsah této práce je zaměřen na mechanické testování DPS. Pojednává o standardech souvisejících s mechanickým testováním a vyhodnocováním kvality DPS. Zabývá se průmyslovými standardy, například IPC nebo JEDEC. Studuje ...
 • Obrazová analýza mitotických chromosomů 

  Hávová, Mariana
  Změny v počtu a ve struktuře chromozomů jsou příčinou řady vážných onemocnění. K odhalení chromozomálních změn slouží cytogenetická vyšetření, která nejčastěji vedou k sestavení karyotypu. Pro účely cytogenetických analýz ...
 • Identifikace objektů v obraze 

  Zavalina, Viktoriia
  Tato práce popisuje postupy, pro detekci objektů v obraze. Obsahuje teoretickou, praktickou a experimentální častí. Teoretická část se zabývá popisem reprezentace obrazu, metod předzpracovaní, a metod detekce a identifikace ...
 • Kontinuální měření kvality páry 

  Rageh, Akram
  Diplomová práce se zabývá měřením, analýzou a následným nalezením vhodných fyzikálních parametrů pro analýzu kvality syté sterilizační páry. Tato práce si klade za cíl určit, kritické parametry systému vyvíječe páry pro ...
 • Ovládání modelu auta pomocí tabletu 

  Martykán, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem aplikace pro tablet s operačním systémem android k ovládání modelu auta. Jako řídící jednotka je použito Raspberry Pi s WiFi modulem Edimax. Praktická část se zaměřuje na realizaci ...
 • Digitálně řízený zdroj generující proudové impulzy nastavitelného náběhu a trvání 

  Dujíček, Martin
  Diplomová práce se věnuje návrhu digitálně řízeného zdroje pro tvorbu proudových impulzů o jmenovité úrovni v řádu jednotek ampér s nastavitelnou dobou náběhu a délky trvání impulzu. Zařízení je realizováno pomocí zdroje ...
 • Systém pro precizní 3D snímání spojitého povrchu nožní klenby 

  Fojtík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem uživatelského rozhraní pro použití metody Phase shifting profilometrie. Nejprve se zabývá teoretickým přiblížením této metody, dále popisuje proces segmentace obrazových dat a jejich ...
 • Analýza, návrh a optimalizace automobilového startéru 

  Benetka, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na automobilové spouštěče, problematiku při používání za nízkých teplot, jejich konstrukci a charakteristiky. První část práce je teoretická, jsou v ní popsány jednotlivé druhy spouštěčů, ...
 • Analýza uživatelské roviny mobilních sítí 4. generace 

  Velsh, Ilya
  Tato práce popisuje mobilní systémy druhé, třetí a čtvrté generace se zaměřením na problematiku uživatelské roviny. Pro tuto rovinu jsou rozebrány klíčové výkonnostní indikátory. Dále je rozebrána analýza základních datových ...
 • Využití optických zesilovačů v sítích NG-PON2 

  Hrmel, Martin
  Cieľom diplomovej práce bolo predstaviť štandard ITU-T G.989. Úvod sa zaoberá architektúrou pasívnych sieťí, kde sú objasnené základné funkčné prvky, ktoré sa v optických sieťach vyskytujú. Boli opísané aktívné prvky a ...
 • Eliminace degradačních procesů kovových tenkých vrstev 

  Danovič, Jakub
  Táto práca sa zaoberá problematikou tenkých vrstiev, ich chovaniu v určitých prostrediach a ochrane týchto vrstiev pred nežiaducimi degradačnými procesmi. Kovové tenké vrstvy vytvárame pomocou špeciálnych metód fyzikálnych ...
 • Expozice epoxidových pryskyřic ve ztížených klimatických podmínkách 

  Hanačík, Radim
  Tahle práce se zabývá popisem účinků klimatických činitelů, zejména relativní vlhkosti a teploty na vlastnosti makromolekulárních látek, ale také i ostatních, jako je UV záření, vítr, kyslík a voda. Dále nás seznámí s ...
 • Resinátové pasty 

  Tomašák, Lukáš
  Práce se věnuje výrobě tlusté vrstvy z resinátové pasty na keramickém substrátu na základě návrhu testovacího motivu. Je přestavena optimalizace pracovního postupu vedoucí k úspěšné realizaci vrstvy. Využitím elektronového ...
 • Implementace RTOS do mikrokontrolérů STM32 s jádrem ARM Cortex-M4F 

  Gothard, Adolf
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem a implementací dvou volně šiřitelných operačních systémů reálného času do výkonného 32-bitového mikrokontroléru s jádrem ARM Cortex-M4F. Nejprve je v krátkosti obecně popsána architektura ...
 • Aplikace neuronových sítí ve zpracování obrazu 

  Nagyová, Lenka
  Tato práce se věnuje teorii umělých neuronových sítí: historii, jednotlivým způsobům učení a architektuře sítí. Dále je nezbytné popsat bloky zpracování obrazu od snímání a předzpracování obrazu přes segmentaci až po ...
 • Program pro inovaci řídicího systému SORT 

  Šulc, Martin
  Analýza zadání pro rozšíření řídicího systému a návrhu ovládacího programu pro pozorovací kamery a s tím spojený teoretický rozbor nezbytný pro pochopení problematiky. Návrh komunikačního protokolu pro zpřístupnění všech ...
 • Detekce parametrů repolarizace ze signálu EKG 

  Brandejs, Jakub
  V rámci diplomové práce autor navrhl a realizoval detektor vrcholu a konce T vlny za pomocí dosud nepublikované transformace svodů na bázi lineární regrese napříč svody. Během vývoje se daná transformace ukázala jako ...
 • Telemetrie pro RC modely letadel 

  Žák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku měření telemetrických údajů RC modelu letadla během letu. Zapojení je schopno měřit přetížení, výšku, pozici, tlak a rychlost letu a následně tato data uložit na paměťové médium. ...