• Bezdrátový kontrolér pro dálkové ovládání PTZ kamer 

  Chýlek, Richard
  Tato semestrální práce se zabývá dálkovým ovládáním otočných kamer pomocí bezdrátových kontrolérů a návrhem tohoto kontroléru včetně konstrukčních podkladů. Kontrolér bude složen z převodníku úrovní, mikrokontroléru a RF ...
 • Expozice epoxidových pryskyřic ve ztížených klimatických podmínkách 

  Hanačík, Radim
  Tahle práce se zabývá popisem účinků klimatických činitelů, zejména relativní vlhkosti a teploty na vlastnosti makromolekulárních látek, ale také i ostatních, jako je UV záření, vítr, kyslík a voda. Dále nás seznámí s ...
 • Terminál pro docházkový systém 

  Chmelař, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou elektronických docházkových systémů (EDS), které jsou v současně době používaný k evidenci docházky zaměstnanců. V první části práce se autor věnuje evidenci docházky obecně a koncepčnímu ...
 • Analýza nejčastějších příčin poškozování jaderného paliva za provozu reaktoru 

  Ježek, Martin
  Poškozování paliva během provozu reaktoru je ve světě celkem běžným jevem. Teoretická část této práce se věnuje příčinám tohoto poškozování a jsou zde uvedeny mechanismy vzniku poškození a případná opatření proti jejich ...
 • Kontrola kvality pájeného spoje a Design of Experiments u strojního pájení vlnou 

  Smeliková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou strojního pájení vlnou a aplikací metody Design of Experiments na nový produkt firmy. Shrnuje základní poznatky z technologie pájení, pájecích slitin a metody Design of Experiments. ...
 • GSM monitorovací systém pro staré lidi 

  Ďurík, Maroš
  Táto práca pojednáva o návrhu zariadenia, ktoré má slúžiť na monitorovanie starých ľudí. Jej výsledný produkt má zaistiť ochranu zdravia a včasne upozorniť na krízovú situáciu a zároveň nemá byť pre staršieho človeka na ...
 • Robotický hráč dámy 

  Štěrba, Ondřej
  Tato práce se věnuje hraní dámy pomocí manipulátoru Lynxmotion AL5D ovládaného pomocí mikrokontroleru ARM Cortex M3. K tomu se využívají algoritmy rozpoznání obrazu, umělé inteligence a algoritmy řízení šestiosého manipulátoru ...
 • Přístrojový transformátor proudu 12kV, 4000//5/5A 

  Šumberák, David
  Tato diplomová práce se zabývá popisem, vývojovým návrhem a výrobou přístrojového transformátoru proudu v jednozávitovém průchozím provedení s převodem 4000//5/5 A. V práci je postupně zpracován teoretický rozbor, numerický ...
 • Zpracování obrazu v systému Android - detekce a rozpoznání obličeje 

  Korchakov, Sergei
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu v platformě Android, respektive vývojem mobilní aplikace, která je schopná provádět detekci a rozpoznávání obličejů v reálné scéně. V rámci projektu byla provedená rešerše ...
 • CFD analýza proudění vzduchu pro různé typy průtokoměrů 

  Drexler, Pavel
  V teoretické části této práce jsou uvedeny základní informace týkající se průtokoměrů, proudění a modelů turbulentního proudění. Práce se zabývá průtokoměry se škrtícími orgány a simulací proudění vzduchu v jejich okolí, ...
 • Měření hmotnosti pomocí tenzometrů z elektronických vah 

  Šenfluk, Petr
  Tématem semestrálního projektu je měření hmotnosti s využitím tenzometrů z levných digitálních vah. Práce popisuje problémy spojené s použitím tenzometrů, jako jsou teplotní kompenzace a požadavky přesné napěťové reference ...
 • Mechanické testování elektronických sestav vibracemi 

  Pešina, Tomáš
  Obsah této práce je zaměřen na mechanické testování DPS. Pojednává o standardech souvisejících s mechanickým testováním a vyhodnocováním kvality DPS. Zabývá se průmyslovými standardy, například IPC nebo JEDEC. Studuje ...
 • Digitálně řízený zdroj generující proudové impulzy nastavitelného náběhu a trvání 

  Dujíček, Martin
  Diplomová práce se věnuje návrhu digitálně řízeného zdroje pro tvorbu proudových impulzů o jmenovité úrovni v řádu jednotek ampér s nastavitelnou dobou náběhu a délky trvání impulzu. Zařízení je realizováno pomocí zdroje ...
 • Malá testovací teplotní komora 

  Wolfshörndl, Robert
  Diplomová práce se zabývá návrhem malé testovací teplotní komory. V první části práce je provedena studie senzorů teploty vhodných k realizaci teplotní komory. Závěr této kapitoly je věnován digitálnímu čidlu teploty ...
 • Systém pro precizní 3D snímání spojitého povrchu nožní klenby 

  Fojtík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem uživatelského rozhraní pro použití metody Phase shifting profilometrie. Nejprve se zabývá teoretickým přiblížením této metody, dále popisuje proces segmentace obrazových dat a jejich ...
 • Anonymní pohyb v síti internet 

  Hořejš, Jan
  Cílem diplomové práce bylo popsat současné možnosti anonymního pohybu po Internetu. Teoretická část se zaměřuje na tři hlavní způsoby anonymizace se zaměřením na síť Tor. V práci jsou popsány výhody a nevýhody jednotlivých ...
 • Analýza seismického rychlostního pole 

  Kratochvíl, Pavel
  V seismickém zpracování, sloužícím především k vyhledávání akumulací uhlovodíků, jsou důležitým vstupem seismické rychlosti. Tyto rychlosti jsou často zobrazovány pro vzájemné srovnávání a kontrolu, zpřesňovány, filtrovány ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo 70 cm 

  Klügl, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem obvodového řešení nízkošumového zesilovače pro pásmo 70 cm opatřeného filtrem a diodovým atenuátorem. Práce nejprve popisuje základní parametry zesilovače, jako je zisk, šumové číslo a ...
 • Instalace a konfigurace Octave výpočetního clusteru 

  Vitner, Petr
  Tato práce zkoumá možnosti a nástroje pro vytvoření vysoce-výkoného výpočetního clusteru. Obsahuje návrh pro jeho vytvoření a podrobně popisuje jeho nastavení a konfiguraci ve virtuálním prostředí.
 • Soubor programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů 

  Riško, Miroslav
  Cieľom mojej diplomovej práce je vytvorenie programov, ktoré budú slúžiť ako podpora vo výučbe. Práca je rozdelená na dve časti - teoretickú a praktickú. V teoretickej časti sa budem zaoberať} teóriou potrebnou k vypracovaniu ...