Poslední příspěvky

 • Dvoulodní hala 

  Zehnálek, David
  Cílem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce dvoulodní haly v lokalitě města Slavkov u Brna. Půdorysné rozměry objektu jsou 72 x 54 m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba o rozpětí 24 a 30 m a výšce ve vrcholu ...
 • Rodinný dům 

  Kozáková, Martina
  Bakalárska práca navrhuje samostatne stojaci dom v Lazanoch. Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území. Tento dom je navrhnutý pre štvorčlennú rodinu. Je dvojpodlažný a nepodpivničený, disponuje garážou pre jedno osobné ...
 • Simulační a optimalizační model soustavy nádrží v povodí řeky Svitavy 

  Šejnoha, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení simulačního a optimalizačního modelu vybrané vodohospodářské soustavy. Oba modely jsou vytvořeny v programu SOMVS. V simulačním modelu jsou na základě volby nalepšených odtoků z ...
 • Studentské bydlení v Brně 

  Vodička, Jan
  Čtyřpodlažní stavba studentské koleje s veřejnými provozovnami v přízemí je doplněním nárožní proluky v jinak kompaktním městském bloku. Nachází se na frekventované městské třídě. Přímo před vstupem do objektu je zastávka ...
 • Nosná konstrukce jízdárny 

  Patrný, Jan
  Cílem této práce je návrh a posouzení nosné konstrukce jízdárny v Třebechovicích pod Orebem. Jedná se o obdélníkovou halu o rozměrech 36m x 72m se sedlovou střechou, která bude sloužit k drezuře a jezdeckým soutěžím. Rozměr ...
 • Posouzení železobetonového mostu ve Velkém Meziříčí 

  Necid, Miloš
  V Bakalářské práci se zabývám silničním mostem ve Velkém Meziříčí. Most je železobetonová konstrukce o jednom poli, s dvěma hlavními nosníky nad úrovní vozovky. V první fázi posuzuji stávající stav na mezní stav únosnosti. ...
 • Realizace technologické etapy spodní stavby víceúčelového objektu 

  Helán, Tomáš
  Obsahem bakalářské práce je zpracovat stavebně technologický projekt novostavby polní pokusné stanice Mendelovi univerzity v Brně. Projekt se blíže zabývá technologickou etapou spodní stavby, v které jsou zahrnuty předpisy ...
 • Rodinný dům 

  Veselý, Adam
  Rodinný dům je navržen jako zcela podsklepený objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Přístup do objektu je řešen pomocí železobetonového schodiště. Vjezd aut do garáže v 1.PP je ve sklonu 10%. Hlavní vstup ...
 • Stavebně technický průzkum historického objektu sokolovny 

  Cupl, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem metodiky, realizací a vyhodnocením diagnostických prací užívaných při hodnocení existujících konstrukcí. V praktické části jsou tyto metody aplikovány při předběžném stavebně technickém ...
 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Maršounová, Eva
  Cílem bakalářské práce je základní charakteristika fungování strukturální politiky EU a v ČR. Teoretická část práce se zabývá historií EU, vývojem strukturální politiky včetně nástrojů pro její aplikaci a návazností ...
 • Vyhledávací studie obchvatu městyse Stonařov 

  Tillhonová, Veronika
  Bakalářská práce je věnována návrhu vyhledávací studie obchvatu městyse Stonařov a přilehlých obcí Prostředkovice a Suchá. Městys Stonařov a obce Prostředkovice, Suchá se nacházejí v okrese Jihlava, kraj Vysočina. Obchvat ...
 • Stavebně technologická studie stavebních úprav a modernizace rodinného domu 

  Gwóźdź, Dariusz
  Bakalářská práce se zabývá technologickou studii rodinného domu nacházejícího se v Havířově, se zaměřením na provádění modernizace stavby. Práce je zpracována na základě projektové dokumentace. Rodinný dům slouží k trvalému ...
 • Viladům v Poličce 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace novostavby viladomu. Objekt se nachází v nové lokalitě pro bydlení v jihovýchodní části města Poličky. Jedná se o třípodlažní bytový dům s plochou střechou. ...
 • Bytový dům Brno - Lesná 

  Růžička, Jan
  Tématem projektu je návrh novostavby bytového domu v lokalitě Brno – Lesná. Pozemek je středem tří různých urbanistických celků. První je panelového sídliště Lesná, které je tvořeno zejména osmipodlažními panelovými domy. ...
 • Význam Instrukce A a Instrukce B 

  Kalkus, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studiem prováděcích předpisů pro pozemkový katastr a vysledováním jejich významu pro současný katastr nemovitostí. První část práce bude zaměřena na historický vývoj mapování na území bývalé ...
 • Koncový řadový dům ve Střelicích 

  Novotný, Miloslav
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace koncového řadového domu ve Střelicích u Brna na parcele č. 5801/2. Návrh domu respektuje jak územní plán obce, tak i stávající zástavbu. Svým tvarem ...
 • Rodinný dům 

  Pátková, Klára
  Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provedení novostavby samostatně stojícího rodinného domu. Navržený objekt je dvoupodlažní s obytným podkrovím a je částečně podsklepený. Je situován v obci Letohrad, v ...
 • Návrh zařízení staveniště 

  Moudrá, Michaela
  Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části definuji funkci a členění zařízení staveniště, jednotlivé objekty a mechanismy potřebné pro výstavbu. Další kapitoly zahrnou plánování, ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Baloun, Radim
  Předmětem bakalářské práce je rodinný dům v Mírovicích. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený s obytným podkrovím. Zastřešení objektu je řešeno pultovou střechou. Nosná konstrukce je navržena ze systému ...
 • RODINNÝ DŮM V MYJAVE 

  Praženka, Ivan
  Bakalárska práca je projekt dvojpodlažného rodinného domu v Myjave. Jedná sa o samostatne stojaci dom s čiastočne podpivničeným suterénom. Pôdorys rodinného domu je obdĺžnikového tvaru. Rodinný dom bol projektovaný pre ...

Zobrazit další